หมายเลข ID หัวข้อ : 00111215 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2021

วิธีการ ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป PlayMemories Camera

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ข้อสำคัญ: แอปพลิเคชันบางอันอาจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับ ประเทศ ภูมิภาคของท่าน หรือกล้องที่ท่่านใช้อยู่

  หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งแอป PlayMemories Camera ในกล้องของท่านโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนโดยย่อของกระบวนการทั้งหมดจะมีดังนี้

  1. เลือกแอปพลิเคชันในเว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps
  2. ติดตั้งเครื่องมือสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในเครื่องคอมพิวเตอร์
  3. ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ในกล้อง

  หมายเหตุ:

  • สำหรับรายละเอียดใน สภาวะแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ ให้อ้างอิงกับหน้้าสนับสนุนของ PlayMemories Camera Apps คลิกที่ สภาวะแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ (Tested Environments) จาก แอปพลิเคชัน/กล้อง (Application/Camera) ที่ด้านล่างของหน้าสนับสนุน
  • ถ้าหากท่านใช้ในสภาวะแวดล้อมอื่นที่นอกเหนือจากสภาวะแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ การทำงานอาจจะไม่ถูกต้อง
  • มีแอปพลิเคชันที่เป็นแบบฟรีและเสียเงิน ถ้าหากท่านซื้อ แอปพลิเคชันแบบเสียเงิน การจ่ายเงินจะทำผ่าน วอลเล็ต (Wallet) ที่เชื่อมต่อกับ บัญชีผู้ใช้ Sony Entertainment Network ของท่าน
  • ขั้นตอนสำหรับ แอปพลิเคชันแบบฟรีและแบบเสียเงินจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ในแนวทางต่อไปนี้ เมื่อเขียนขั้นตอนให้แยกกันตามแบบของแอปพลิเคชันที่เลือก

  ขั้นตอนที่1: เลือกแอปพลิเคชันนี้ในเว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps

  1. เปิดเว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps ขึ้นมาและเลือก ประเทศ/ภูมิภาค และภาษาของท่าน

   1. คลิกที่ ภาษา/ภูมิภาค และภาษาที่แสดงที่มุมขวาบนของหน้านี้

   2. เลือก ประเทศ/ภูมิภาค และภาษาของท่าน
    หมายเหตุ:PlayMemories Camera Apps ไม่สามารถจะดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากประเทศและภูมิภาคอื่นที่นอกเหนือจากที่มีแสดงไว้ในหน้านี้

  2. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเลือกกล้องที่ท่านใช้อยู่:

   1. ต่อจาก เลือก (SELECT),คลิก ทั้งหมด (ALL) แอปพลิเคชันทั้งหมด (All Applications)   เพื่อให้แสดงรุ่นของกล้อง

   2. เลือกกล้องของท่านเพื่อให้แสดง แอปพลิเคชันที่สามารถจะ ดาวน์โหลดได้

    หมายเหตุ:

    • แอปพลิเคชันที่มีให้จะแปรผันไปตามกล้องที่ท่านใช้อยู่นั้น.
    • ถ้าหากท่านคลิกที่ Simple 4-Step Installation Guide, ท่านสามารถทำตามคำแนะนำเพื่อสั่งงานเช่นสร้างบัญชี เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเครื่องมือสำหรับดาวน์โหลด, และการติดตั้งแอปพลิเคชันต่าง ๆ.
  3. คลิกที่แอปพลิเคชันที่ท่านต้องการจะ ดาวน์โหลดและ หน้ารายละเอียดของแอปพลิเคชันจะเปิดขึ้นมา
  4. ในหน้าแสดงรายละเอียดของแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่ ติดตั้ง (Install) (ถ้าเป็นแอปพลิเคชันแบบฟรี) หรือ ดำเนินการซื้อ (Proceed to Purchase) (ถ้าเป็นแอปพลิเคชันแบบเสียเงิน)

   หมายเหตุ:

   • ตรวจสอบดูว่ามีกล้องที่ท่านใช้อยู่แสดงอยู่ใน Compatible Cameras.
   • รูปด้านล่างเป็นหน้าจอของแอปพลิเคชันบบเสียเงิน

    รูปของแอปพลิเคชันแบบเสียเงิน
    • A: รายชื่อของกล้องที่เข้ากันได้
    • B: ดำเนินการซื้อ หรือในกรณีของ แอปพลิเคชันแบบฟรี, ติดตั้ง (Install)
  5. ใส่ Sign-In ID และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับบัญชี Sony Entertainment Network ของท่าน และคลิกที่ ลงชื่อเข้าใช้งาน (Sign In)

  6. เมื่อซื้อ แอปพลิเคชันให้คลิกที่ ตกลง (OK) หลังที่ตรวจดูข้อความและเงื่อนไขของแอปพลิเคชันนั้นแล้ว ในกรณีของ แอปพลิเคชันแบบฟรี ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป (ขั้นตอนที่ 2)

  ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งเครื่องมือสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในเครื่องคอมพิวเตอร์

  1. ถ้าหากท่าน ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันนี้เป็นครั้งแรก ท่านจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องมือสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยทำตามคำแนะนำที่แสดง
   หมายเหตุ: ท่านจะไม่ต้องทำขั้นตอนนี้อีกหลังจากที่ได้ทำไปแล้ว
   หน้าจอแนะนำการติดตั้ง

  2. เมื่อหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม โหลดใหม่และทำต่อ (Reload and continue)
   หน้้าจอการติดตั้งเสร็จสิ้น

  ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งแอปพลิเคชันในกล้อง

  1. เชื่อมต่อกล้องของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อ.

   1. เปิดกล้องขึ้นมา.
   2. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.

    หมายเหตุ:

    • เมื่อหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมาบนกล้อง, ให้กดที่ปุ่ม ตกลง (OK) เพื่อปิดหน้าจอ จากนั้นให้ไปทำในขั้นตอนต่อไป
     คำแนะนำไปที่เว็บไซต์ PlayMemories Home website

    • ให้ใช้สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องของท่าน. ถ้าหากท่านใช้สาย USB จากบริษัทอื่น, การทำงานที่ถูกต้องไม่อาจจะรับรองได้เนื่องการตรวจสอบการเชื่อมต่ออาจจะล้มเหลว
    • เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยใช้ขั้วต่อ USB โดยไม่ใช้ตัว USB hub. ถ้าหากท่านใช้ USB hub เมื่อทำการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะล้มเหลวในการรองรับกล้อง.
   3. เมื่อมี หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage) หรือ MTP แสดงขึ้นมาในจอภาพของกล้อง แสดงว่าการเชื่อมต่อนี้ทำได้สำเร็วแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์รองรับได้


    หมายเหตุ: ในระหว่างที่ กำลังเชื่อมต่อ (Connecting)... แสดงขึ้นมา, เป็นการบอกว่าการเชื่อมต่อกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อม และยังไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้รอจนกระทั่งเครื่องเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อย.
   4. คลิกที่ Verify Connection.
    หมายเหตุ:
    • เลือกที่ เมนู (MENU)(เซ็ตอัป (Setup)) → การเชื่อมต่อ USB (USB Connection) เมื่อมี หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage) หรือ MTP แสดงขึ้นมาในจอภาพของกล้อง แสดงว่ากล้องได้เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว
    • ถ้าหากมี กล้องที่เชื่อมต่ออยู่ใช้กับแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้ (The connected camera does not comply with this application) แสดงขึ้นมา, ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้เนื่องจากกล้องที่ท่านเชื่อมต่อเข้าไปนั้นทำงานร่วมกันกับแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้
    • ถ้าหากมีข้อความ ถ้าต้องการใช้ แอปพลิเคชันนี้ จะต้องทำการ อัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้อง (To use this application, camera firmware update is necessary) แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ ไปที่หน้าอัปเดตเฟิร์มแวร์ (To the firmware update page)และทำการอัปเดต
  2. เมื่อทำการเลือกเพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบบเสียเงิน ให้ดำเนินการเพื่อจัดซื้อ. เมื่อทำการเลือกเพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบบฟรี, การดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น. ดำเนินการใน ขั้นตอนที่ 3-3

   1. ตรวจดูจำนวนที่ซื้อ คลิกที่ ฉันตกลง (I Agree) ยืนยันการซื้อ (Confirm Purchase), และการจ่ายเงินจะกระทำผ่าน วอลเล็ต (Wallet) ที่เชื่อมต่อกับ บัญชีผู้ใช้ Sony Entertainment Network ของท่าน
   2. เมื่อการจ่ายเงินเสร็จสิ้น, หน้าจอการจ่ายเงินสำเร็จจะแสดงขึ้นมา. เพื่อทำต่อและติดตั้งแอปพลิเคชันให้กับตัวกล้อง ให้คลิกที่ Next.
  3. การดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น.
  4. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จแล้ว การติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น.
  5. เมื่อการติดตั้ง และมีข้อความแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ OK เพื่อออกจากหน้าจอนั้น.
  6. ปลดกล้องออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และตรวจเช็คดูว่าได้มีการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว.
   • สำหรับ NEX-5T, NEX-5R หรือ NEX-6 ตรวจเช็คดูว่าแอปพลิเคชันที่เลือกไว้ได้มีการเพิ่มเข้าไปใน เมนู (MENU)แอปพลิเคชัน (Application) ในกล้องแล้วหรือไม่ ถ้าหากแอปพลิเคชันได้มีการเพิ่มเข้าไปแล้ว, การติดตั้งเป็นอันเสร็จสิ้น.
   • สำหรับรุ่นอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้น ตรวจดูว่าแอปพลิเคชันที่เลือกไว้ได้มีการเพิ่มเข้าไปใน เมนู (MENU) (แอปพลิเคชัน (Application)) → รายชื่อแอปพลิเคชัน (Application List) ในกล้องแล้วหรือไม่ ถ้าหากแอปพลิเคชันได้มีการเพิ่มเข้าไปแล้ว, การติดตั้งเป็นอันเสร็จสิ้น.

  หมายเหตุ:

  • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในวิธีการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆให้ไปที่เว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps , จากนั้นให้คลิกที่แอปพลิเคชันนั้นเพื่อเปิดหน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดขึ้นมา ท่านสามารถจะดูข้อมูลของวิธีการงานใช้แอปพลิเคชัน คู่มือ และคำถามที่พบบ่อยได้.
  • สำหรับแอปพลิเคชันบางอัน อาจจะไม่มีหน้ารายละเอียดอยู่ในเนื้อหาทั้งหมดข้างต้น.