หมายเลข ID หัวข้อ : 00135467 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

วิธีการเชื่อมต่อทีวีโดยใช้อุปกรณ์โมบาย Android ที่มีฟีเจอร์ Wi-Fi Direct.

  ขั้นตอนต่อไปนี้ และรูปภาพต่าง ๆ อาจจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์โมบาย Android ที่กำลังใช้อยู่นั้น. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Android นั้นสำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น.

  1. โดยใช้ อุปกรณ์โมบาย Android เลือกที่ Settings.
  2. เลือกไปที่ Wi-Fi.

    
  3. เลือกที่ SSID ที่จัดมาให้พร้อมกับ BRAVIA TV ของท่าน.

    
  4. ป้อน WPA Key ที่จัดมาให้โดย BRAVIA TV ของท่านและกดที่ Connect.

   อุปกรณ์โมบาย Android ของท่านในตอนนี้จะเชื่อมต่อกับ BRAVIA TV ของท่านได้แล้ว.
    
  5. ส่งคอนเทนท์ไปให้กับทีวี. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:
   วิธีการส่งรูปภาพ วิดีโอ หรือเพลงต่าง ๆ จากอุปกรณ์โมบาย Xperia ไปให้กับทีวี