หมายเลข ID หัวข้อ : 00106979 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/02/2015พิมพ์

รองรับระบบไฟล์ exFAT?

    ไม่รองรับระบบไฟล์ exFAT. โดยจะรองรับระบบไฟล์แบบ FAT16 และ FAT32 เท่านั้น.