หมายเลข ID หัวข้อ : 00156614 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2018

วิธีการเชื่อมต่อทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีสามารถจะเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับอุปกรณ์ Wi-Fi Direct/Wi-Fi (เช่น สมาร์ทโฟน, PC) ที่รองรับฟังก์ชั่น DLNA push controller ได้. คอนเทนท์อย่างเช่น รูปภาพ/ เพลง/ วิดีโอ ในอุปกรณ์นั้นจะสามารถแสดงบนหน้าจอทีวีได้. โดยไม่ต้องใช้ wireless router (หรือ access point) ในการใช้ฟีเจอร์นี้.

สำคัญ:

 • ทีวีและเครื่องแลปทอปอาจจะต้องมีการอัพเดตซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ให้ทำการอัพเดตเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ Wi-Fi Direct.
 • ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct นี้ไม่ได้มีอยู่ในเครื่องโซนี่ครบทุกรุ่น.
  ถ้าต้องการดูว่า เครื่องของท่านรองรับฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ได้หรือไม่, ให้ตรวจสอบจากรายละเอียดสเปคของเครื่อง.
 • บางฟังก์ชั่นอาจจะไม่มีให้ใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ท่านใช้อยู่.
 • บางฟังก์ชั่นอาจจะไม่มีให้ใช้งานได้ ในบางภูมิภาค/บางประเทศ.

ถ้าต้องการเชื่อมต่อทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์ทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY):
 1. เปิด Wi-Fi Direct Mode ในทีวี.
  กดที่ Home (MENU) บนรีโมทของท่าน → ApplicationsWi-Fi Direct Mode

  Image

  Image

 2. บนเครื่องคอมพิวเตอร์, เลือกที่ Control Panel บนเมนู Start.

  Image

 3. เลือกที่ Network and Internet (เลือกที่ Category บน View by หากไม่มีการแสดงการตั้งค่า)

  Image

 4. เลือกที่ Connect to a network.

  Image

 5. เลือกที่ DIRECT-xx-BRAVIA หรือ SSID ที่แสดงในทีวี.

  Image

  ถ้าต้องการตรวจสอบรายละเอียด SSID และ WPA key ในทีวี:
  กดที่ OPTIONS บนรีโมทของท่าน และ เลือกที่ ManualOther Methods

  Image

  รายละเอียดสำหรับการเชื่อมต่อ (SSID และ WPA key) จะแสดงออกมา.

 6. เลือกที่ Connect.

  Image

 7. ป้อนค่า WPA key ที่แสดงบนหน้าจอทีวีเข้าไปที่หน้าต่าง Security key และ เลือกที่ OK.
  WPA key จะเป็นแบบแยกตัวเล็กตัวใหญ่ ดังนั้น ต้องแน่ใจว่า ได้พิมพ์เข้าไปให้ตรงตามที่แสดงบนหน้าจอทีวีรวมถึงตัวใหญ่ตัวเล็กให้ถูกต้อง.

  Image

ถ้าต้องการจะส่งคอนเทนท์ต่าง ๆ และทำการเล่นบนทีวีจากเครื่องคอมพิวเตอร์, โปรดคลิก ที่นี่.
ท่านยังสามารถดู วิธีการเชื่อมต่อทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPS PBC) ถ้าอุปกรณ์รองรับ WPS.

ถ้าท่านต้องการเชื่อมต่อกับ iPhones, คลิกที่ ที่นี่ .