หมายเลข ID หัวข้อ : 00156614 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/11/2021พิมพ์

จะทำการเชื่อมต่อทีวี และเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY)ได้อย่างไร?

วิธีการเชื่อมต่อทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY)

  ทีวีสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้งานกับ Wi-Fi Direct/Wi-Fi (เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เครื่องพีซี)ที่สามารถรองรับ ฟังก์ชัน DLNA push controller ได้ คอนเทนท์อย่างเช่น รูปภาพ/เพลง/วิดีโอ ในอุปกรณ์นั้นสามารถจะเล่นบนทีวีได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เราเตอร์ไร้สาย(หรือแอคเซสพอยต์) ในการใช้ฟีเจอร์นี้

  ข้อสำคัญ:

  • ทีวีและเครื่องแลปทอปอาจจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ให้เป็นตัวล่าสุดก่อน เพื่อที่จะเปิดใช้งานฟีเจอร์ Wi-Fi Direct นี้
  • ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ไม่ได้มีอยู่ครบทุกเครื่องในผลิตภัณฑ์ของ Sony ทั้งหมด
   เพื่อที่จะดูว่าเครื่องของท่านรองรับฟีเจอร์ Wi-Fi Direct นี้ได้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของเครื่องนั้น
  • บางฟังก์ชันอาจจะไม่มีให้ใช้ ขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้อยู่นั้น
  • บางฟังก์ชันอาจจะไม่มีให้ในบางประเทศ/ภูมิภาค

  ถ้าต้องการเชื่อมต่อทีวี และเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY)
  1. ให้เปิด Wi-Fi Direct Mode ในทีวีขึ้นมา
   กดที่ โฮม (Home) (MENU) บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน→ แอปพลิเคชัน (Applications)Wi-Fi Direct Mode

   รูปภาพประกอบ

   รูปภาพประกอบ
  2. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกที่ แผงพาเนลควบคุม (Control Panel) ในเมนู เริ่มต้น (Start)

   รูปภาพประกอบ
  3. เลือกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network and Internet) (เลือกที่ หมวดหมู่ (Category) ใน ดูโดยการตั้งค่า (View by setting) ถ้าหากไม่มีแสดงออกมา)

   รูปภาพประกอบ
  4. เลือกที่ เชื่อมต่อกับเครือข่าย (Connect to a network)

   รูปภาพประกอบ
  5. เลือกที่ DIRECT-xx-BRAVIA หรือ SSID ที่แสดงบนหน้าจอทีวี

   รูปภาพประกอบ

   ถ้าต้องการตรวจเช็คดู SSID และรายละเอียด WPA key ในทีวี:
   กดที่ ตัวเลือก (OPTIONS) บน รีโมทคอนโทรลของท่านและเลือกที่ แมนนวล (Manual)วิธีการอื่น ๆ (Other Methods)

   รูปภาพประกอบ

   ข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อ (SSID และ คีย์ WPA) จะแสดงขึ้นมา
  6. เลือกที่ เชื่อมต่อ

   รูปภาพประกอบ
  7. ป้อนค่า WPA key ที่แสดงบนหน้าจอทีวี เข้าไปที่หน้าต่าง คีย์ความปลอดภัย (Security key) และเลือกที่ ตกลง (OK)
   WPA key นี้เป็นแบบแยกตัวเล็กตัวใหญ่(Case sensitive) ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์เข้าไปตรงตามที่แสดงบนทีวี รวมถึงตัวอักษรที่เป็นตัวใหญ่และตัวเล็ก

   รูปภาพประกอบ

  ท่านสามารถ เชื่อมต่อทีวี และเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPS PBC) ได้เช่นกัน ถ้าหากอุปกรณ์นั้นรองรับ WPS