หมายเลข ID หัวข้อ : 00156614 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/08/2018

จะทำการเชื่อมต่อทีวี และเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY)ได้อย่างไร?

วิธีการเชื่อมต่อทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้งานกับ Wi-Fi Direct/Wi-Fi (เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เครื่องพีซี)ที่สามารถรองรับ ฟังก์ชัน DLNA push controllerได้. คอนเทนท์อย่างเช่น รูปภาพ/เพลง/วิดีโอ ในอุปกรณ์นั้นสามารถจะเล่นบนทีวีได้. ไม่จำเป็นต้องใช้เราท์เตอร์ไร้สาย(หรือแอคเซสพอยต์) ในการใช้ฟีเจอร์นี้.

ข้อสำคัญ:

 • ทีวีและเครื่องแลปทอปอาจจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ตัวล่าสุดก่อน เพื่อที่จะเปิดใช้งานฟีเจอร์ Wi-Fi Direct.
 • ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ไม่ได้มีอยู่ครบทุกเครื่องในผลิตภัณฑ์ของ Sony ทั้งหมด.
  เพื่อที่จะดูว่าเครื่องของท่านรองรับฟีเจอร์ Wi-Fi Direct นี้ได้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดสเปคของเครื่องนั้น.
 • บางฟังก์่ชันอาจจะไม่มีให้ใช้ ขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้อยู่นั้น.
 • บางฟังก์ชันอาจจะไม่มีให้ในบางประเทศ/ภูมิภาค.

ถ้าต้องการเชื่อมต่อทีวี และเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPA KEY)
 1. ให้เปิด Wi-Fi Direct Mode ในทีวีขึ้นมา.
  กดที่ Home (MENU) บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน→ ApplicationsWi-Fi Direct Mode

  รูปภาพประกอบ

  รูปภาพประกอบ
   
 2. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกที่ Control Panel ในเมนู Start.

  รูปภาพประกอบ
   
 3. เลือกที่ Network and Internet (เลือกที่Category ใน View by setting ถ้าหากไม่มีแสดงออกมา)

  รูปภาพประกอบ
   
 4. เลือกที่Connect to a network.

  รูปภาพประกอบ
   
 5. เลือกที่ DIRECT-xx-BRAVIA หรือ SSID ที่แสดงบนหน้าจอทีวี.

  รูปภาพประกอบ

  ถ้าต้องการตรวจเช็คดู SSID และรายละเอียด WPA key ในทีวี:
  กดที่ OPTIONS บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน และเลือกที่ManualOther Methods

  รูปภาพประกอบ

  รายละเอียดสำหรับการเชื่อมต่อ(SSID และ WPA key) จะแสดงออกมา.
   
 6. เลือกที่Connect.

  รูปภาพประกอบ
   
 7. ป้อนค่า WPA key ที่แสดงบนหน้าจอทีวี เข้าไปที่หน้าต่าง Security key และเลือกที่OK.
  WPA key นี้เป็นแบบแยกตัวเล็กตัวใหญ่(Case sensitive) ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์เข้าไปตรงตามที่แสดงบนทีวี รวมถึงตัวอักษรที่เป็นตัวใหญ่และตัวเล็ก.

  รูปภาพประกอบ
   

ท่านสามารถ เชื่อมต่อทีวี และเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Wi-Fi Direct (WPS PBC)ได้เช่นกัน ถ้าหากอุปกรณ์นั้นรองรับ WPS.