หมายเลข ID หัวข้อ : 00106067 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เวลาในขณะเล่นเพลงไม่แสดง.

    ขึ้นอยู่กับรูปแบบไฟล์, เวลาในขณะเล่นเพลงไม่แสดง.

    หมายเหตุ: สำหรับไฟล์ AAC, รองรับไฟล์ AAC ที่สร้างจากโปรแกรม iTunes เท่านั้น.