หมายเลข ID หัวข้อ : 00196978 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/08/2019

ฉันจะรับฟังวิทยุ FM ในทีวีได้อย่างไร?

  ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อรับฟังวิทยุ FM ในทีวีของท่าน.

  เมื่อท่านใช้ฟังก์ชัน วิทยุ FM เป็นครั้งแรก:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทของท่าน.
  2. เลือกที่ SettingsSystem SettingsChannel Set-UpFM Radio Set-UpAuto Tuning.


  ถ้าต้องการรับฟังวิทยุ:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทของท่าน.
  2. เลือกที่ Applications/All AppsFM Radio.
  3. Press PROG +/– บนตัวรีโมทเพื่อเลือกสถานีวิทยุ FM.
   ถ้าต้องการออกจากฟังก์ชั่นวิทยุ ให้กดที่ RETURN.


  ถ้าต้องการจะเปลี่ยนสถานีวิทยุที่ตั้งไว้:

  1. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนตัวรีโมทของท่าน เมื่อทีวีอยู่ในโหมด FM Radio.
  2. เลือกที่ FM Radio Presets.
  3. กดที่ ปุ่ม ↑/↓ บนตัวรีโมท จากนั้นกดปุ่ม ⊕ เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลง.
  4. กดที่ปุ่ม ↑/↓ บนตัวรีโมท จากนั้นกดที่ปุ่ม ⊕ เพื่อเปลี่ยนความถี่ FM จากนั้นแก้ไขชื่อของสถานีวิทยุ FM.


  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากทีวีของท่าน รับสัญญาณวิทยุ FM ได้ไม่ดี, ให้จัดซื้อเสาอากาศ FM เพิ่มและเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่ออินพุท RF ในทีวีนั้น.
  • ถ้าหากสถานีที่รับสัญญาณมีเสียงนอยส์รบกวน ท่านอาจจะสามารถปรับปรุงเสียงให้มีคุณภาพดีขึ้นโดยการกดที่ปุ่ม ↑/↓ บนตัวรีโมท.
  • เมื่อรายการ FM stereo มีนอยส์รบกวนแบบคงที่ ให้กดที่ AUDIO จนกระทั่ง ข้อความ "Mono"  แสดงบนหน้าจอ. จะไม่เป็นเสียงสเตอริโอ แต่นอยส์รบกวนจะลดลง.