หมายเลข ID หัวข้อ : 00112528 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/06/2020

รูปที่บันทึกไว้ออกมามืด หรือมีแสงเงาในนั้น.

  ฝาครอบเลนส์อาจจะไม่เปิดออกมาอย่างเต็มที่.
  ให้ตรวจเช็คดูวัตถุที่จะถ่ายบนหน้าจอ LCD ก่อนที่จะทำการบันทึกเสมอ.

  ถ้าหากฝาครอบเลนส์ไม่เปิดเมื่อเปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอขึ้นมา , ให้ลองทำการปิดเพาเวอร์และเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
  สำหรับรุ่นที่สามารถเปิด/ปิด ฝาครอบเลนส์ได้ด้วยมือ ให้ผลักสวิทช์ฝาครอบเลนส์นั้นจนกระทั่งฝาครอบเลนส์เปิดเต็มที่.

  ถ้าหากฝาครอบเลนส์ยังคงเปิดขึ้นมาไม่เต็มที่ มีความเป็นไปได้ที่จะมีความบกพร่องในกลไกการเปิด/ปิดของส่วนฝาครอบเลนส์นั้นได้. กรุณานำกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านเข้ารับบริการตรวจซ่อม.

  สาเหตุของความบกพร่องในการเปิด/ปิดที่เป็นไปได้

  • มีการทำงานที่ผิดปกติอันเป็นผลจากหยดน้ำ
  • มีการเกาะติดของวัสดุแปลกปลอมเช่น ทราย และผงฝุ่น
  • มีการเสียรูปเนื่องจากการกระแทกหรือโดนกดทับ

  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องนั้นอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อมแล้ว.