หมายเลข ID หัวข้อ : 00105476 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2018

01-04 แสดงขึ้นมาใน รีโมทคอนโทรล RM-LVR1 และฉันไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับกล้องได้.

    ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ RM-LVR1 ให้เป็น Ver. 2.00 หรือที่ใหม่กว่า. ดาวน์โหลดจะมีโพสต์ไว้ในหน้าสนับสนุนรุ่นเครื่องของท่านแล้ว.

    เพื่อทำการตรวจเช็คดูเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของ Wi-Fi รีโมทคอนโทรล RM-LVR1 นี้, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.

    1. กดที่ปุ่ม MENU .
    2. เลือกที่  Main Settings.
    3. เลือกที่ Version.