หมายเลข ID หัวข้อ : 00105476 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

รหัส Error Code 01-04 แสดงขึ้นมา เมื่อฉันพยายามเชื่อมต่อรีโมท RM-LVR1 Wi-Fi กับกล้อง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อัพเดตซอฟต์แวร์ RM-LVR1 ไปเป็น Ver. 2.00 หรือใหม่กว่า.

ทำการอัพเดต, เข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้:
https://www.sony.net/Products/actioncam/en-us/support/update/

การตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของรีโมท RM-LVR1
เลือกที่ MENU - Main Settings - Version.