หมายเลข ID หัวข้อ : 00167345 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2021

เครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ไม่สามารถรับข้อมูลการจราจรได้ แม้ว่า จะมีการเปิดการปรับตั้ง Traffic Alert ไว้แล้วก็ตาม.

    ข้อมูลการจราจรจะไม่มีการแสดงออกมา แม้ว่า จะเปิด Traffic Alert (TA) ไว้ ในตอนที่สถานีวิทยุนั้นไม่ส่งข้อมูลการจราจรออกมาให้.