หมายเลข ID หัวข้อ : 00167326 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/05/2019

ไม่มีวิดีโอแสดงออกมา เมื่อเลือกกล้องมองหลัง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

คำเตือน:  มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้. สำหรับกล้องมองหลังที่ไม่ได้เป็นของ Sony, ให้ติดต่อกับผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดการเซ็ตอัพเชื่อมต่อที่ถูกต้อง. สำหรับกล้องมองหลังของ Sony, คู่มือแนะนำการเซ็ตอัพอย่างเร็วสามารถดูได้ในระบบออนไลน์.

มีความเป็นไปได้ที่ไม่มีกำลังไฟป้อนให้กับกล้องมองหลังนี้. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับแหล่งจ่ายกำลังไฟและขั้วต่อวิดีโอมีการต่อไว้อย่างแน่นหนา.