หมายเลข ID หัวข้อ : 00100313 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

แอพพลิเคชัน PlayMemories รองรับการใช้งานแบบจีบนิ้ว (pinch) เมื่อทำการถ่ายด้วยกล้องได้หรือไม่?

    แอพพลิเคชัน PlayMemories Mobile™ ไม่รองรับการจีบนิ้วเข้า (pinch-in) หรือ การถ่างนิ้วออก (pinch-out) เมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพ.

    ถ้าต้องการจะซูมเข้าหรือซูมออก ให้ใช้คันโยกสำหรับ ซูม บนตัวกล้อง หรือ ปุ่ม ที่แสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์มือถือนั้นแทน.