หมายเลข ID หัวข้อ : 00100126 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เมื่อทำการถอดการ์ดหน่วยความจำออก การ์ดจะกระโดดออกมาอย่างรวดเร็ว

    วิธีการที่ดีที่สุด เมื่อทำการถอดการ์ดหน่วยความจำ microSD ออกคือ ทำการกดตัวการ์ดเข้าไป และปล่อยออกมาช้า ๆ โดยใช้นิ้วของท่านเป็นตัวควบคุมไว้. อย่าทำการยกนิ้วมื้อของท่านออกอย่างรวดเร็ว.