หมายเลข ID หัวข้อ : 00094511 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2018พิมพ์

BRAVIA TV เปิดขึ้นมาได้ แต่หน้าจอว่างเปล่า และไฟ LED ติดสว่างหรือกะพริบ.

  ขึ้นอยู่กับสีและสถานะของไฟ LED, การดำเนินการจะแตกต่างออกไป.

  ไฟ LED ดับ:
  อ้างอิงกับ BRAVIA TV ไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้ หรือเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาและปิดเพาเวอร์ลงไปเอง.

  ไฟ LED สีแดงกะพริบ:
  ให้ถอดอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น external HDD, อุปกรณ์ต่าง ๆที่เชื่อมต่อกับ BRAVIA TV ทาง HDMI, ฯลฯ. ออกจาก BRAVIA TV นั้น, จากนั้นให้เปิด BRAVIA TV นั้นขึ้นมาอีกครั้ง. ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว. นับจำนวนครั้งการกะพริบของไฟ LED สีแดง ก่อนที่จะติดต่อกับศูนย์บริการ Sony.

  ไฟ LED สีแดงติดสว่าง:
  ถอดปลั๊กสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก), จากนั้นเสียบเข้าไปอีกครั้งหลังจากผ่านไปประมาณสองนาที. ตรวจเช็คดูว่า BRAVIA TV เปิดขึ้นมาได้โดยการกดที่ปุ่ม  รูปภาพประกอบ บนเครื่อง BRAVIA TV นั้น.
  เมื่อทีวีไม่สามารถเปิดได้จากการสั่งงานที่ตัวรีโมท ปัญหาอาจจะเกิดจากตัวรีโมทเช่นแบตเตอรี่หมดกำลังไฟ.

  ไฟ LED สีส้มกะพริบ:
  สถานะการณ์เป็นปกติ. BRAVIA TV ทำการอัปเดตโปรแกรมโดยอัตโนมัติ. รอจนกระทั่งการกะพริบหยุดลง และเปิด BRAVIA TV นั้นขึ้นมา.

  ไฟ LED ติดสว่าง:

  1. กดที่ปุ่ม รูปภาพประกอบ เพื่อตรวจเช็คดูว่าเสียงและหน้าจอทำงานได้เป็นปกติ. ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินพุทที่เลือก.
  2. กดที่ปุ่ม ANALOG/DIGITAL เพื่อตรวจเช็คดูว่าเสียงและหน้าจอทำงานได้เป็นปกติหรือไม่. อาจจะมีการรับช่องที่ไม่มีการส่งสัญญาณออกอากาศ.
  3. กดที่ปุ่ม PROG เพื่อตรวจเช็คดูว่าเสียงและหน้าจอทำงานได้เป็นปกติหรือไม่. อาจจะมีการเลือกที่ช่องที่ไม่มีสัญญาณ.