หมายเลข ID หัวข้อ : 00094511 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

BRAVIA TV มีการเปิดขึ้นมา, แต่หน้าจอจะว่างเปล่าและตัว LED แสดงสถานะจะติดสว่างหรือกระพริบ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขึ้นอยู่กับสีและสถานะของ LED นั้น, การดำเนินการที่ต้องทำจะแตกต่างกันออกไป.

ตัว LED แสดงสถานะไม่ติดสว่าง:
ให้อ้างอิงกับ BRAVIA TV ไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้หรือเพาเวอร์ของเครื่องเปิดขึ้นมาแล้วปิดไปเอง.

ตัว LED ติดกะพริบเป็นสีแดง:
ให้ถอดอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น HDD ภายนอก, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับ BRAVIA TV นั้นทาง HDMI, ฯลฯ. ออกจาก BRAVIA TV, จากนั้น ให้ทำการเปิด BRAVIA TV ขึ้นมาใหม่. ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้, อาจจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจสอบ. ให้นับจำนวนครั้งการกะพริบของไฟ LED สีแดงก่อนที่จะติดต่อกับ Sony Contact Center เพื่อเป็นข้อมูล.

ไฟ LED สีแดงติดค้าง:
ให้ทำการถอดปลั๊กสายไฟเพาเวอร์ (สายจ่ายไฟหลัก) ออก, จากนั้น ให้ทำการเสียบปลั๊กเข้าไปใหม่อีกครั้งหลังจากที่ถอดได้ประมาณ 2 นาที. ให้ตรวจสอบว่า BRAVIA TV เปิดขึ้นมาได้โดยการกดที่ปุ่ม Image บน BRAVIA TV ได้.
ถ้าหากทีวีนั้นไม่สามารถทำการเปิดขึ้นมาได้โดยการใช้รีโมท, ปัญหาอาจมาจากรีโมท เช่น แบตเตอรี่หมดกำลังไฟ เป็นต้น.

ไฟ LED สีส้มกะพริบ:
เป็นสภาวะที่เครื่องเป็นปกติ. BRAVIA TV กำลังทำการอัพเดตโปรแกรมโดยอัตโนมัติอยู่. ให้รอจนกระทั่ง การกะพริบนั้นหยุดลงไปแล้วจึงเปิด BRAVIA TV ขึ้นมาใหม่.

ไฟ LED สีเขียวติดสว่าง:

  1. กดที่ปุ่ม Image เพื่อตรวจสอบว่า มีภาพและเสียงเป็นปกติดีอยู่หรือไม่. อาจไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับอินพุทที่เลือกอยู่ก็ได้.
  2. กดที่ปุ่ม ANALOG/DIGITAL เพื่อทำการตรวจสอบว่า เสียงและภาพมีเป็นปกติดีหรือไม่. อาจมีการรับสัญญาณที่ไม่มีการแพร่ภาพออกอยู่ก็ได้.
  3. กดที่ปุ่ม PROG เพื่อทำการตรวจสอบว่า มีเสียงและภาพเป็นปกติดีอยู่หรือไม่. อาจมีการเลือกช่องที่ไม่มีสัญญาณอยู่ก็ได้.