หมายเลข ID หัวข้อ : 00142115 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/02/2017

หน้าสนับสนุนแอพ PlayMemories Camera: Time Lapse

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้


» Account Information
» General FAQs
» Bracket Pro
» Multi Frame NR
» Picture Effect+
» Photo Retouch
» Smart Remote Control
» Time-lapse


timelapse

 1. ฉันจะสามารถเล่นภาพยนตร์ Time-lapse โดย PLAYSTATION 3 ได้หรือไม่?
  ใน PLAYSTATION 3, ให้เลือกสื่อ เช่น อุปกรณ์ USB (STORAGE DEVICE), Memory Stick, หรือ การ์ด SD กดที่ปุ่ม เครื่องหมายสามเหลี่ยม (∆) เพื่อทำการเลือก Display All และ ไปที่โฟลเดอร์ย่อยที่มีวันที่ใด ๆ ในโฟลเดอร์ด้านล่าง:
  บนการ์ด SD: PRIVATE/SONY/APP_TLPS/
  บน Memory Sticks: MSSONY/CAM_APPS/APP_TLPS/

 2.  เมื่อฉันเลือก RAW, อัตราสัดส่วนของภาพไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเมนู.
  อันนี้จะเป็นไปตามรายละเอียดสเปค.

 3. บางครั้งรูปภาพ time-lapse ยังคงค้างอยู่ในรายการเล่น แม้จะเป็นตอนที่หลังการลบรูปภาพนั้นในสื่อโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้ว.
  การลบรูปภาพโดยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากตัวกล้องนั้นอาจไม่มีผลต่อรายการเล่นของ time-lapse หรือ หน้าจอเล่นในแอพพลิเคชั่น Time-lapse. ท่านสามารถทำให้มีผลได้โดยการทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
  1. ออกจากแอพพลิเคชั่น.
  2. เปิดเมนู และ เลือกที่ Setup.
  3. เลือกที่ Recover Image DB และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ.
  4. เปิดแอพพลิเคชั่นขึ้นมาและเลือกที่ Time-lapse Image List.

 4. รูปภาพนั้นจะกลายเป็นสีดำ (หรือ สีขาว) หลังพระอาทิตย์ตก(sunset) (หรือ พระอาทิตย์ขึ้น(sunrise)) เมื่อฉันดูภาพยนตร์ time-lapse โดยใช้ธีมพระอาทิตย์ตก (หรือ พระอาทิตย์ขึ้น).
  รูปภาพจะมืด (หรือ สว่าง) หลังพระอาทิตย์ตก (หรือ พระอาทิตย์ขึ้น) เนื่องจาก การเปิดรับแสงมีการปรับตั้งไว้อัตโนมัติในภาพแรก.
  ขอแนะนำให้ท่านใช้เวลาในการถ่ายที่ยาวนานก่อนที่พระอาทิตย์จะตก (หรือ พระอาทิตย์ขึ้น).
  ท่านสามารถจะลดอาการแบบรับแสงน้อยเกินไป(underexposure) (หรือ แบบเปิดรับแสงมากเกินไป (overexposure)) ได้ถึงบางระดับโดยการตั้งค่าชดเชยการเปิดรับแสงไปที่ + (หรือ -) สำหรับธีมพระอาทิตย์ตก (หรือ พระอาทิตย์ขึ้น).

 5. ใน Mac OS X 10.8, ฉันไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ PRIVATE ของการ์ด SD ที่มีการบันทึกภาพยนตร์ Time-lapse หรือ Cinematic Photo ไว้, จึงทำให้ฉันไม่สามารถเล่นภาพยนตร์นั้นได้.
  Mac OS X 10.8 จะดำเนินการกับโฟลเดอร์ PRIVATE ในรูปแบบของไฟล์ AVCHD.
  คลิกขวาที่ โฟลเดอร์ PRIVATE และ เลือกที่ Show Package Contents, จากนั้น ท่านสามารถเลือกดูและเล่นโฟลเดอร์ย่อยและไฟล์ต่าง ๆ ในนั้นได้.

 6. ฉันต้องการแก้ไขภาพยนตร์ของ Time-lapse หรือ Cinematic Photo โดย iMovie 11 ใน Mac OS X 10.8. แต่ฉันไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ PRIVATE ในการ์ด SD ของฉันได้, ทำให้ฉันไม่สามารถนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ นั้นได้.
  Mac OS X 10.8 จะดำเนินการกับโฟลเดอร์ PRIVATE ในรูปแบบของไฟล์ AVCHD.
  คลิกขวาที่ โฟลเดอร์ PRIVATE และ เลือกที่ Show Package Contents, จากนั้น ท่านสามารถพบไฟล์ภาพยนตร์. ลากและวางไฟล์ภาพยนตร์ใดที่ท่านต้องการไปให้กับ iMovie ได้โดยตรง หรือ ท่านสามารถคัดลอกไฟล์ภาพยนตร์ใด ๆ ที่ท่านต้องการไปให้กับ Mac, จะทำให้ iMovie สามารถอ่านไฟล์นั้นได้.

 7. แอพพลิเคชั่นนี้รองรับ remote commanders ได้หรือไม่?
  ไม่รองรับ.

 8. รองรับ AC adaptor (AC-PW20) ได้หรือไม่?
  รองรับได้.