หมายเลข ID หัวข้อ : 00142115 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2018

หน้าสนับสนุนของ PlayMemories Camera Apps: Time Lapse

หน้าสนับสนุนของ PlayMemories Camera Apps: Time Lapse


  » Account Information
  » General FAQs
  » Bracket Pro
  » Multi Frame NR
  » Picture Effect+
  » Photo Retouch
  » Smart Remote Control
  » Time-lapse


  บทช่วยสอน: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


  timelapse

  1. ฉันจะสามารถเล่นภาพยนตร์ Time-lapse โดย PLAYSTATION 3 ได้หรือไม่?
   ใน PLAYSTATION 3, ให้เลือกที่มีเดียเช่น "USB Device (STORAGE DEVICE)," Memory Stick, หรือ SD Memory Card, กดปุ่มรูปสามเหลี่ยม (∆) เพื่อเลือก "Display All,", และไปโฟลเดอร์วันที่ใด ๆในโฟลเดอร์ด้านล่างนี้:
   ใน การ์ด SD: PRIVATE/SONY/APP_TLPS/
   ใน Memory Sticks: MSSONY/CAM_APPS/APP_TLPS/

  2.  เมื่อฉันเลือกที่ RAW, อัตราสัดส่วนภาพไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเมนู.
   เรื่องนี้เป็นไปตามสเปคของเครื่อง.

  3. บางครั้งภาพ Time-Lapse จะยังคงอยู่ในรายการเล่น ถึงแม้จะลบรูปภาพนั้นออกไปจากมีเดียนั้นแล้วโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
   การลบรูปภาพออกโดยอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่กล้องนี้ อาจจะไม่มีผลถึงรายการเล่นของภาพTtime-lapse หรือหน้าจอการเล่นในแอปพลิเคชัน Time-lapse ท่านสามารถทำให้มีผลได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
   1. ปิดแอปพลิเคชันนั้น.
   2. เปิดเมนูและเลือกที่ "Setup."
   3. เลือกที่ "Recover Image DB" และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ.
   4. เปิดแอปพลิเคชันนั้นขึ้นมาและเลือกที่ "Time-lapse Image List."

  4. รูปภาพต่างๆนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีดำ (หรือสีขาว) หลังพระอาทิตย์ตก (หรือพระอาทิตย์ขึ้น) เมื่อฉันถ่ายภาพยนตร์ Time-lapse โดยใช้ธีมของพระอาทิตย์ตก (Sunset) (หรือ พระอาทิตย์ขึ้น (Sunrise)).
   รูปภาพเปลี่ยนเป็นมืด (หรือสว่าง) หลังพระอาทิตย์ตก (sunset) (หรือ พระอาทิตย์ขึ้น (sunrise)) เนื่องจากการเปิดรับแสงมีการตั้งค่าโดยอัตโนมัติสำหรับรูปภาพแรก
   เราแนะนำให้ท่านใช้เวลาในการถ่ายภาพที่ยาวนานก่อนที่พระอาทิตย์จะตก (sunset) (หรือ พระอาทิตย์ขึ้น (sunrise)).
   ท่านสามารถควบคุมแสงที่น้อยไป (Underexposure) (หรือแสงที่มากไป (Overexposure)) โดยการตั้งค่าชดเชยค่าแสง + หรือ - สำหรับธีมพระอาทิตย์ขึ้น (Sunset) (หรือ พระอาทิตย์ตก (Sunrise))

  5. บนเครื่อง Mac OS X 10.8, ฉันไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ PRIVATE ของการ์ด SD ที่บันทึกภาพยนตร์ Time-lapse หรือ Cinematic Photo ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถเล่นภาพยนตร์ได้
   Mac OS X 10.8 จะมองเห็นโฟลเดอร์ PRIVATE นั้นเป็น ไฟล์ AVCHD.
   คลิกขวาที่โฟลเดอร์ PRIVATE และเลือกที่ "Show Package Contents," จากนั้นท่านสามารถหาและเล่นโฟลเดอร์ย่อยและไฟล์ในนั้นได้.

  6. ฉันต้องการจะแก้ไขภาพยนตร์ของ Time-lapse หรือ Cinematic Photo โดย iMovie 11 ใน Mac OS X 10.8. แต่ฉันไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ PRIVATE ในการ์ด SD ของฉัน, ฉันจึงไม่สามารถนำเข้าภาพยนตร์เหล่านั้นได้.
   Mac OS X 10.8 จะมองเห็นโฟลเดอร์ PRIVATE นั้นเป็น ไฟล์ AVCHD.
   คลิกขวาที่โฟลเดอร์ PRIVATE และเลือกที่ "Show Package Contents," จากนั้นท่านสามารถหาไฟล์ภาพยนตร์นั้นได้. ลากและวางไฟล์ภาพยนตร์ใด ๆที่ท่านชอบไปที่ iMovie โดยตรง. หรือ ท่านสามารถคัดลอกไฟล์ภาพยนตร์ใด ๆที่ท่านชอบไปให้กับ Mac, จากนั้นเปิดให้ iMovie อ่านไฟล์นั้น.

  7. แอปพลิเคชันนี้รองรับรีโมทคอมมานเดอร์ได้หรือไม่?
   ไม่รองรับ

  8. รองรับ AC adaptor (AC-PW20) ได้หรือไม่?
   รองรับได้.