หมายเลข ID หัวข้อ : 00142111 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/10/2016

หน้าสนับสนุนแอพ PlayMemories Camera: Smart Remote Control


  » Account Information
  » General FAQs
  » Bracket Pro
  » Multi Frame NR
  » Picture Effect+
  » Photo Retouch
  » Smart Remote Control
  » Time-lapse


  หมายเหตุ: โปรดดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้จาก เว็บไซต์ ก่อนที่จะดำเนินการต่อ.

  1. หลังจากเริ่มการทำงานของ Smart Remote Control, จะมีข้อความแจ้งว่า พร้อมที่จะทำการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแสดงขึ้นมา ฉันต้องทำอย่างไรต่อไป?
   เปิด PlayMemories Mobile ในสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมา, จากนั้น เลือกกล้องที่จะทำการเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อกล้องเป็นครั้งแรก จะมีหน้าจอให้ใส่รหัสผ่านขึ้นมาบนกล้อง.

  2. ฉันต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นนี้ให้กับสมาร์ทโฟนหรือไม่?
   ถูกต้อง, จำเป็นต้องใช้เวอร์ชั่นล่าสุดของ PlayMemories Mobile (Android / iOS). ซึ่งสามารถทำการดาวน์โหลดได้จาก Google Play / App Store (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ตามลำดับ.

  Smart Remote Control กับ PlayMemories Mobile:


  1. PlayMemories Mobile ทำงานบน iOS ได้หรือไม่?
   ได้, สามารถทำงานได้ จะหาแอพพลิเคชั่นนี้ได้จาก App Store (ไม่มีค่าใช้จ่าย).
  2. ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องโดยใช้ PlayMemories Mobile ได้.
   ให้ทำการอัพเดต PlayMemories Mobile ไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.
  3. ฉันจะสามารถบันทึกรูปภาพโดยใช้กล้องได้หรือไม่?
   ได้, คุณสามารถบันทึกภาพได้. อย่างไรก็ตาม, การตอบสนองของกล้องจะช้ากว่าตอนไม่ได้เปิดใช้งาน Smart Remote Control.
  4. รูปภาพที่ถ่ายด้วย Smart Remote Control จะถูกเก็บไว้ในกล้องหรือไม่?
   ถูกต้อง, รูปภาพต้นฉบับจะยังคงอยู่ในกล้องนั้น.
  5. ทำไมรูปภาพที่บันทึกด้วยรีโมท ถึงไม่มีเก็บไว้ในสมาร์ทโฟน?
   รูปภาพนิ่งที่บันทึกไว้จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในสมาร์ทโฟนได้ โดยการปรับตั้งค่า Review setting ให้เป็น Review, Save Image
  6. ขนาดของรูปภาพของข้อมูลที่โอนถ่ายไปให้กับสมาร์ทโฟนคือเท่าใด?
   ประมาณ 2M pixels; 1616 x 1080 สำหรับรูปภาพ 3:2, 1920 x 1080 สำหรับรูปภาพ 16:9.
  7. ฉันจะสามารถเลือกขนาดของรูปภาพที่จะโอนถ่ายไปให้กับสมาร์ทโฟนได้หรือไม่?
   ไม่ได้, คุณไม่สามารถเลือกได้. ขนาดของรูปภาพจะคงอยู่ที่ 1616 x 1080 สำหรับรูปภาพ 3:2, และ 1920 x 1080 สำหรับรูปภาพ 16:9.
  8. ทำไมขนาดของรูปภาพที่เก็บบันทึกไว้ในสมาร์ทโฟนจึงเล็กกว่าขนาดที่ตั้งไว้ในกล้องเมื่อทำการบันทึกด้วยรีโมท?
   เมื่อทำการบันทึกด้วยรีโมท, ขนาดของรูปภาพที่เก็บบันทึกไว้ในสมาร์ทโฟนจะประมาณ 2M ไม่ว่าจะตั้งขนาดใดไว้ในกล้องก็ตาม.
  9. วิดีโอที่บันทึกโดยรีโมท จะเก็บบันทึกไว้ในสมาร์ทโฟนได้หรือไม่? 
   ไม่ได้, วิดีโอที่บันทึกด้วยรีโมท จะเก็บบันทึกไว้ในกล้องเท่านั้น และ ไม่มีเก็บไว้ในสมาร์ทโฟน.
   วิดีโอ MP4 สามารถส่งและบันทึกไว้ในสมาร์ทโฟนได้ โดยการดำเนินการ Send to Smartphone ภายหลัง.
  10. ทำไมฉันถึงไม่สามารถตั้งการชดเชยค่าการเปิดรับแสง (exposure compensation) ได้?
   ถ้าคุณใช้ NEX-5R หรือ NEX-6 รายการปรับตั้งที่มีให้จะแตกต่างกันไปตามโหมดการถ่ายภาพของกล้องนั้น.
   การปรับตั้งการชดเชยค่าการเปิดรับแสงจะมีอยู่ในโหมด P, A และ S แต่ไม่มีในโหมด Auto และ M.
  11. ทำไมถึงไม่มีปุ่ม Open แสดงในหน้าจอรีวิวของภาพที่บันทึกไว้?
   ปุ่ม Open จะแสดงโดยการปรับตั้งค่าของ Review ไปเป็น Review, Save Image.
  12. ทำไมภาพ Live View ไม่มีการแสดงอย่างราบรื่นในสมาร์ทโฟน, มีการดรอปหายของบางเฟรม?
   ภาพ Live View ที่แสดงบนสมาร์ทโฟน อาจจะไม่ราบรื่น, ได้รับผลกระทบจากคลื่นวิทยุและสมรรถนะของสมาร์ทโฟนนั้น.
  13. ภาพ Live View ไม่แสดงอย่างราบรื่นบน Xperia, มีการดรอปหายของบางเฟรม.
   ในบางรุ่น, ภาพ Live View บนหน้าจอ remote control อาจจะไม่มีการแสดงออกมาอย่างราบรื่น.
  14. ทำไมภาพ Live View ที่แสดงบนสมาร์ทโฟนจึงมีการล่าช้าไปเล็กน้อย?
   เนื่องจาก เป็นการทำงานของ remote control, ภาพ Live View ที่แสดงบนสมาร์ทโฟนจะมีการล่าช้าไปได้บางระดับ.
  15. มีข้อความ Could not obtain image. แสดง และ ภาพ Live View ไม่แสดงออกมา.
   ให้ปิดแอพพลิเคชั่นนั้นและทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ใหม่อีกครั้ง.
  16. ถ้าหากใช้เวลายาวนาน (ประมาณ 30 วินาที) ในการถ่ายภาพนิ่ง (เช่น การถ่ายภาพแบบเปิดหน้ากล้องนาน หรือ มีการทำงานของการลดนอยส์รบกวน) กล้องจะไม่สามารถทำการควบคุมจากสมาร์ทโฟนหลังการถ่ายภาพได้.
   ให้ทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ใหม่อีกครั้ง.
  17. ทำไมการเชื่อมต่อของ Wi-Fi จึงมีการตัดการเชื่อมต่อไปแบบทันทีทันใดและภาพ Live View หายไป?
   อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก สภาวะการทำงานของ Wi-Fi.
   ให้ทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ใหม่อีกครั้ง.
  18. ทำไมถึงมีข้อความ Error Check connected device แสดงขึ้นมาในหน้าจอของสมาร์ทโฟน เมื่อใช้รีโมท?
   ให้ตรวจสอบว่า มีสื่อสำหรับบันทึก (การ์ดหน่วยความจำ) ติดตั้งอยู่ในกล้องหรือไม่. ข้อความนี้จะปรากฎขึ้นมา เมื่อไม่มีการ์ดหน่วยความจำติดตั้งอยู่.