หมายเลข ID หัวข้อ : 00142123 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/02/2016

หน้าสนับสนุนแอพ PlayMemories Camera: Multi Frame NR

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้


» Account Information
» General FAQs
» Bracket Pro
» Multi Frame NR
» Picture Effect+
» Photo Retouch
» Smart Remote Control
» Time-lapse


 

  1. เมื่อฉันสลับกล้องไปเป็นโหมด playback ในระหว่างที่เปิดการทำงานของ Multi Frame NR ไว้, Program Shift จะถูกยกเลิกไป.
    เมื่อรูปภาพมีการบันทึกด้วย flash ready (เช่น ไฟแฟลชในตัวมีการเปิดขึ้นมาหรือต่อไฟแฟลชภายนอกและเปิดขึ้นมา), Program Shift จะถูกยกเลิกหลังการสลับไปเป็นโหมด playback. ถ้าหากรูปภาพนั้นทำการบันทึกไว้โดยไม่ได้ใช้ไฟแฟลช (เช่น ไฟแฟลชในตัวไม่ได้เปิดขึ้นมาหรือไฟแฟลชภายนอกมีการปิดไว้), Program Shift จะยังคงอยู่หลังการสลับไปเป็นโหมด playback.

    สำหรับกล้องที่ไม่มีหน้าปัทม์เปลี่ยนโหมด, ถ้าหาก Multi Frame NR เริ่มทำงานไว้ในโหมดต่าง ๆ ยกเว้น P/A/S/M, Program Shift จะถูกยกเลิกไปหลังการสลับไปเป็นโหมด playback. ถ้าหากท่านไม่ต้องการจะยกเลิก Program Shift ในกรณีนี้, เลือกที่ โหมด P จาก MENU.

  2. ค่าของ ISO ไม่มีแสดงเมื่อทำการเล่น.
    ค่าของ ISO ไม่มีการแสดงออกมา ถ้าหากท่านทำการบันทึกรูปภาพด้วย Multi Frame NR และทำการเล่น โดยไม่เปิดการทำงานของ Multi Frame NR. ถ้าต้องการจะให้แสดงค่า ISO ด้วย, ให้เริ่มการทำงานของแอพพลิเคชั่นนี้ก่อน.