หมายเลข ID หัวข้อ : 00142241 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/06/2016

หน้าสนับสนุนแอพ PlayMemories Camera: Direct Upload


  » Account Information
  »
    General FAQs
  »
    Bracket Pro
  »
    Cinematic Photo
  » Direct Upload
  »  Multi Frame NR
  »
    Photo Retouch
  » Picture Effect+
  »  Smart Remote Control
  »  Time-lapse


  1. เนื้อหาของการอัพเดตสำหรับ Direct Upload Ver. 1.2x (14 กุมภาพันธ์ 2556) มีอะไรบ้าง?
   • รูปภาพที่ถ่ายด้วย Cinematic Photo ในตอนนี้สามารถอัพโหลดไปที่เว็บไซต์ที่รองรับได้จากกล้องโดยใช้ Wi-Fi*1*2.
   • อัลบั้มใหม่ที่สร้างขึ้นเมื่อทำการอัพโหลดรูปภาพ ในตอนนี้สามารถจะทำการตั้งชื่อให้ได้แล้ว.

   หมายเหตุ:
   *1 ต้องทำการติดตั้ง Cinematic Photo ver. 2.00 หรือที่ใหม่กว่า เข้าไปให้กับกล้อง.
   *2 ถ้าต้องการอัพโหลดรูปภาพด้วย Cinematic Photo, ให้เปิด Cinematic Photo ขึ้นมา จากนั้น ให้เลือกรูปภาพที่ต้องการ

  2. ขนาดของรูปภาพที่อัพโหลดคือเท่าใด?
   ขนาดเท่าต้นฉบับ หรือ 2M pixels. (1616 x 1080 สำหรับภาพ 3:2, 1920 x 1080 สำหรับภาพ 16:9)

  3. กล้องสามารถจะจดจำรหัสผ่าน Facebook ได้หรือไม่?
   จำได้ อย่างไรก็ตาม, การป้อนรหัสผ่านอาจจำเป็นต้องทำหลังจากที่ท่านลงชื่อออกจาก Facebook, หรือ เมื่อระบบรักษาความปลอดภัยของ Facebook ถามหารหัสผ่าน.

  4. เมื่อทำการเลือกรูปภาพโดยการเลือกที่โฟลเดอร์, จะมีการจำกัดจำนวนของรูปภาพที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์นั้นหรือไม่?
   จำนวนรูปภาพสูงสุดในหนึ่งโฟลเดอร์จะเท่ากับ 100. ถ้าหากมีจำนวนมากกว่า 100 รูปภาพในโฟลเดอร์, ท่านจะไม่สามารถเลือกโฟลเดอร์นั้นได้.

  5. ฉันสามารถดูเนื้อหาที่อัพโหลดใน Facebook หรือ PlayMemories Online โดยใช้กล้องได้หรือไม่?
   ไม่ได้ ท่านไม่สามารถดูได้. ถ้าต้องการดูเนื้อหานั้น, ให้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์แทน.

  6. ฉันสามารถสร้างอัลบั้มขึ้นมาได้หรือไม่?
   ได้ ท่านสามารถทำได้.
   ถ้าหากท่านใช้ Direct Upload ver. 1.2x หรือที่ใหม่กว่า, ท่านสามารถจะแก้ไขชื่ออัลบั้มใหม่ได้เมื่อท่านเลือกรายการด้านบนที่รายการของ [Create a new album] ของอัลบั้มนั้น.
   สำหรับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้, ชื่อของโฟลเดอร์จะมีวันที่และเวลาด้วย เช่น 2012-08-22. ซึ่งท่านไม่สามารถจะตั้งชื่อให้กับอัลบั้มนั้นได้.

  7. ถ้าหากฉันออกจากแอพพลิเคชันหรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จะเกิดอะไรขึ้น?
   หลังการรีสตาร์ทแอพพลิเคชั่น, ท่านสามารถทำต่อจากตำแหน่งสุดท้ายได้. ท่านสามารถทำการยกเลิกสถานะก่อนหน้าเพื่อเปิดรูปภาพใหม่ได้.

  8. หลังจากที่ฉันเลือก X ในหน้าจอที่อัพโหลด, จะมีข้อความสอบถามถึงการเปิดการทำงานขึ้นมา เป็นการทำงานของอะไร?
   รูปภาพที่เลือกจะถูกลบออกจากรายการรูปภาพที่ทำการอัพโหลดไปยังเครือข่ายบริการนั้น. โดยจะลบออกจากรายการเท่านั้น รูปภาพที่อยู่ในกล้องจะยังอยู่เช่นเดิม.

  9. เมื่อทำการเลือกบริการออนไลน์ เช่น PlayMemories Online หรือ Facebook, จะมีข้อความแสดงว่าการเชื่อมต่อล้มเหลวและให้ทำการเชื่อมต่อใหม่ขึ้นมา.
   ให้ตรวจสอบการปรับตั้งค่าต่าง ๆ ของ Network.

  10. Hot Spot เช่น bbmobile รองรับได้หรือไม่?
   แอคเซสพอยต์จะต้องได้รับการตั้งค่าโดยการเลือกที่ไอคอนล่างขวาใน

  11. ฉันจะสามารถแสดงความคิดเห็น Like ใน Facebook ได้หรือไม่?
   ท่านไม่สามารถแสดงความคิดเห็นโดยใช้กล้องนี้ได้. ให้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์แทน.

  12. ฉันไม่สามารถใช้การผสานจากภาพที่มีจุดโฟกัสต่าง ๆ (focus bracketing) เมื่อใส่เลนส์ A-mount.
   ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่น focus bracketing ได้เฉพาะกับเลนส์ E-mount เท่านั้น.

  13. การบริการเครือข่ายใดที่ฉันสามารถจะทำการอัพโหลดได้? มีแผนที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนบริการนี้หรือไม่?
   จะมี Facebook และ PlayMemories Online (PMO) ที่ใช้เป็นบริการเครือข่ายได้ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2555). จะมีการขยายการบริการนี้ให้ใช้ได้มากขึ้นไปอีกในอนาคต.
   *ฟังก์ชั่นอัพโหลดไปให้กับ PMO จะมีอยู่ในแอพพลิเคชั่นของประเทศที่ใช้งานได้เท่านั้น (US, แคนาดา, UK, Germany, ฝรั่งเศส, และ ญี่ปุ่น).

  14. ฉันสามารถจะเลือกรูปภาพหลาย ๆ รูปเพื่อทำการอัพโหลดได้หรือไม่?
   ทำได้ ท่านสามารถเลือกได้สูงสุดถึง 100 รูป.