หมายเลข ID หัวข้อ : 00103862 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/05/2018

วิธีการปิดหรือออกจากโหมด DEMO ในทีวีนี้(Android TV / WxxxB ซีรีส์ / XxxxB ซีรีส์).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ:

 • หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจสอบดู Applicable Products ที่อยู่ทางด้านล่างของหัวข้อนี้.
 • ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

ออกจาก Demo Mode จากเมนูการตั้งค่า. ถ้าต้องการหาขั้นตอนต่าง ๆ ให้เลือกชนิดของรุ่นเครื่องทีวีของท่านจากต่อไปนี้.


สำหรับรุ่นเครื่อง Android TV :
ตั้งค่าDemo Mode และPicture Reset Mode ไปเป็น Off.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. กดที่ปุ่ม รูปภาพประกอบลูกศรชี้ลง บนตัวรีโมทเพื่อเลื่อนหน้าจอลง และจากนั้น เลือกที่ Settings ในหน้าจอ HOME .
  รูปภาพประกอบ

 3. เลือกที่ Retail mode setting ในกลุ่มของ SYSTEM PREFERENCES .
  รูปภาพประกอบ

 4. Demo Mode และ Picture Reset Modeจะแสดงขึ้นมา.
  รูปภาพประกอบ

 5. ตั้ง Demo Mode และ Picture Reset Mode ไปเป็น Off.
  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ , ท่านสามารถยกเลิกได้โดยใช้ปุ่ม TV ที่ด้านข้างของตัวเครื่องทีวีได้ด้วยเช่นกัน.

  รูปภาพประกอบ

  [A] ภาพด้านข้างของ X9400C ซีรีส์
  [B] ภาพด้านข้างของ X8500C ซีรีส์


สำหรับ WxxxB ซีรีส์ / XxxxB ซีรีส์ :

ตั้ง Demo Mode และ Picture Reset Mode ไปเป็น Off.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกไปที่ รูปภาพประกอบSettings บนหน้าจอ HOME .
  รูปภาพประกอบ

 3. เลือกไปที่ รูปภาพประกอบPreferences หรือ System Settings.
  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ:
  • ถ้าเครื่องรุ่นของท่านต้องให้ท่านเลือก System Settings, ให้เลือกไปที่ General Set-upและจากนั้นให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4.
   รูปภาพประกอบ

  • สำหรับเครื่องรุ่นที่ต้องให้ท่านเลือก Preferences, ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4 โดยตรง.

 4. เลือกไปที่ Shop-front Display Setting.
  รูปภาพประกอบ

 5. Demo Mode และ Picture Reset Modeจะแสดงขึ้นมา.
  รูปภาพประกอบ

 6. ตั้ง Demo Mode และ Picture Reset Mode ไปเป็น Off.
  รูปภาพประกอบ