หมายเลข ID หัวข้อ : 00103862 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

วิธีการปิด หรือ ออกจากโหมด DEMO ในทีวีนี้ (Android TV / WxxxB ซีรีย์ / XxxxB ซีรีย์).

  ฟีเจอร์ของ BRAVIA TV จะแสดงที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าจอนี้.

  ข้อสำคัญ:

  • หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจสอบดู Applicable Products ที่อยู่ทางด้านล่างของหัวข้อนี้.
  • ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  ออกจาก Demo Mode จากเมนูการตั้งค่า. ถ้าต้องการหาขั้นตอนต่าง ๆ ให้เลือกชนิดของรุ่นเครื่องทีวีของท่านจากต่อไปนี้.

   

  สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV :
  ให้ตั้งค่าDemo Mode และPicture Reset Mode ไปเป็น Off.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่   Settings ในหน้าจอ HOME.
  3. เลือกที่ Retail mode settings.

    
  4. Demo mode และPicture reset mode จะแสดงขึ้นมา.

    
  5. ตั้งค่า Demo Mode และ Picture Reset Mode ไปเป็น Off.

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ , ท่านสามารถยกเลิกได้โดยใช้ปุ่ม TV ที่ด้านข้างของตัวเครื่องทีวีได้ด้วยเช่นกัน.

   รูปภาพประกอบ

   [A] ภาพด้านข้างของ X9400C ซีรีส์
   [B] ภาพด้านข้างของ X8500C ซีรีส์


  สำหรับ WxxxB ซีรีส์ / XxxxB ซีรีส์ :
  ตั้ง Demo Mode และ Picture Reset Mode ไปเป็น Off.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ รูปภาพประกอบSettings บนหน้าจอ HOME .
   รูปภาพประกอบ
    
  3. เลือกที่ รูปภาพประกอบ Preferences หรือ System Settings.
   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ:
   • ถ้าเครื่องรุ่นของท่านต้องให้ท่านเลือก System Settings, ให้เลือกไปที่ General Set-up และจากนั้นให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4.
    รูปภาพประกอบ
     
   • สำหรับเครื่องรุ่นที่ต้องให้ท่านเลือก Preferences, ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4 โดยตรง.
     
  4. เลือกไปที่ Shop-front Display Setting.
   รูปภาพประกอบ
    
  5. Demo Mode และ Picture Reset Mode จะแสดงขึ้นมา.
   รูปภาพประกอบ
    
  6. ตั้ง Demo Mode และ Picture Reset Mode ไปเป็น Off.
   รูปภาพประกอบ