หมายเลข ID หัวข้อ : 00091203 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/08/2015

วิธีการป้อนตัวอักขระ space โดยใช้ตัวควบคุมจากระยะไกล.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. ให้กดค้างที่ปุ่ม SHIFT บนตัวรีโมท, จากนั้น ให้กดที่ปุ่ม CHARACTER เพื่อทำการเลือกแบบของตัวอักษร.

  ในแต่ละครั้งที่ท่านกด CHARACTER, แบบของตัวอักษรจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้:
  - abc (ตัวอักษรพิมพ์เล็ก)
  - ABC (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)
  - 123 (ตัวเลข)

  กรุณาเลือกไปที่แบบตัวอักษรที่เป็น abc (ตัวอักษรพิมพ์เล็ก) หรือ ABC (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่).
 2. หลังจากที่ได้ทำการเลือกแบบตัวอักษร. ให้กดค้างที่ SHIFT, จากนั้น ให้กดที่ HOME NETWORK ซ้ำ ๆ กันเพื่อทำการเลือกที่ตัวอักขระ space.
 
Image