หมายเลข ID หัวข้อ : 00091203 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/08/2015

วิธีการป้อนตัวอักขระ space โดยใช้ตัวควบคุมจากระยะไกล.

  1. ให้กดค้างที่ปุ่ม SHIFT บนตัวรีโมท, จากนั้น ให้กดที่ปุ่ม CHARACTER เพื่อทำการเลือกแบบของตัวอักษร.

   ในแต่ละครั้งที่ท่านกด CHARACTER, แบบของตัวอักษรจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้:
   - abc (ตัวอักษรพิมพ์เล็ก)
   - ABC (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)
   - 123 (ตัวเลข)

   กรุณาเลือกไปที่แบบตัวอักษรที่เป็น abc (ตัวอักษรพิมพ์เล็ก) หรือ ABC (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่).
  2. หลังจากที่ได้ทำการเลือกแบบตัวอักษร. ให้กดค้างที่ SHIFT, จากนั้น ให้กดที่ HOME NETWORK ซ้ำ ๆ กันเพื่อทำการเลือกที่ตัวอักขระ space.
   
  Image