หมายเลข ID หัวข้อ : 00167261 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

หน้าจอ voice command ไม่แสดงขึ้นมา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากการเชื่อมต่อของ  Bluetooth ระหว่างวิทยุติดรถยนต์ และโทรศัพท์มือถือ ไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่อทาง Blutooth ของวิทยุติดรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ ก่อนที่จะใช้ฟีเจอร์ สั่งงานผ่านเสียง (voice command).