หมายเลข ID หัวข้อ : 00095661 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2021

ไฟล์บางไฟล์ไม่แสดงในรายการเนื้อหา เมื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน.

    การโหลดไฟล์มีเดียต่าง ๆ ในอุปกรณ์ USB อาจจะใช้เวลายาวนานกว่าเมื่อใช้ Media Transfer Protocol (MTP). อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่า อุปกรณ์ USB นั้นมีไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ หรือไฟล์ที่มีโครงสร้างแบบซับซ้อน. ให้รอสักระยะหนึ่งเพื่อให้ไฟล์ทำการโหลดก่อน. ถ้าหากไฟล์ไม่มีการโหลดให้ลองทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นใหม่.