หมายเลข ID หัวข้อ : 00167337 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

เมนูการควบคุมการเล่น (PBC) ไม่แสดงขึ้นมา หลังการเล่นไปด้านหน้าอย่างเร็ว (fast forward playback).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อทำการเล่น VCD ด้วยฟังก์ชั่น การควบคุมการเล่นกลับ (PBC), ท่านสามารถจะเพลิดเพลินกับการใช้งานตอบโต้ง่าย ๆ ได้. ถ้าหากไม่มีเมนู PBC แสดงออกมาหลังการกรอ VCD ไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว, ให้ทำการคืนแผ่น VCD นั้นออกมาก่อนและใส่เข้าไปใหม่ในเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์นั้น.

หมายเหตุ: การใช้งานโต้ตอบนี้จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการใช้งานร่วมกันได้กับ PBC ของ VCD ที่กำลังเล่นนั้น. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับแผ่นดิสก์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.