หมายเลข ID หัวข้อ : 00167317 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

เครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ไม่ตอบสนองเมื่อเรียกดูหน้าจอตัวเลือกจากจอมอนิเตอร์ตัวหลัง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไอคอนที่แสดงในจอมอนิเตอร์ตัวหลังจะถูกปิดการทำงานไว้ เนื่องจาก จอนี้มีไว้สำหรับการดูอย่างเดียวเท่านั้น. ถ้าต้องการจะเข้าไปที่หน้าจอตัวเลือกนี้, ให้ใช้หน้าจอหลักของเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์นั้นแทนหรือใช้รีโมทที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนั้น.