หมายเลข ID หัวข้อ : 00167427 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/01/2017

อัตราสัดส่วนของรูปภาพหรือวิดีโอจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการแสดงของการเปิดหน้าจอตัวเลือกเอาไว้.

    ตามการทำงานที่เป็นปกติ, คุณภาพของรูปภาพหรือวิดีโอบนหน้าจอจะลดลงไป เมื่อมีการแสดงหน้าจอตัวเลือกขึ้นมา. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้, ให้แตะบริเวณใด ๆ บนหน้าจอนั้นเพื่อซ่อนตัวเลือกต่าง ๆ ให้หายไป.