หมายเลข ID หัวข้อ : 00088220 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

ข้อผิดพลาด: 5010 ปรากฎขึ้นมาบนทีวี.

  ในแต่ละขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นการแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้, ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่า ข้อความ 5010 ยังคงปรากฎต่อไปอีกหรือไม่เมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอน.

  1. ทดสอบ Network connection ให้กับทีวีเพื่อตรวจสอบว่า สถานะของเครือข่ายนั้น OK. การทดสอบนี้สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม HOME จากรีโมทที่จัดมาให้ และเลือกที่ Settings > Network > Network Set-up > View Network setting and status > Check Connections > เลือกไปที่ Yesถ้าหากผลที่ได้สำหรับทดสอบการเชื่อมต่อ ที่ดำเนินการไปไม่แสดงเป็น OK ให้ลองแก้ปัญหาโดยการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:
   1. ทำซ้ำในฟังก์ชั่น Network Setup โดยการเลือกที่ Setup Network connection แทน View Network setting and status ในวิธีการปรับแต่งด้านบน. การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตจะได้รับการตรวจสอบในระหว่างกระบวนการ Network Setup และปัญหาเก่า หรือ IP addresses ที่ไม่แม่นยำจะได้รับการแก้ไข.
   2. เปิดปิดเพาเวอร์ของเราท์เตอร์หรือโมเด็ม ให้ครบวงรอบโดยการปิดและเปิดอีกครั้ง.
    สำคัญ: ให้รอเป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที หลังจากที่ทำการเปิดและปิดเพาเวอร์ให้ครบวงรอบก่อนที่จะทำการตรวจสอบสถานะของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง.
   3. ทำการปิดเปิดเพาเวอร์ของทีวีให้ครบวงรอบ โดยการปิดและเปิดเครื่องขึ้นมาอีกครั้ง.
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ล่าสุดเข้าไปแล้ว โดยการกดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทที่จัดมาให้ และเลือกที่ Help > Customer Support > Software Update.  
  3. ทำการรีเฟรชคอนเทนท์ของอินเตอร์เน็ต โดยการกดที่ปุ่ม HOME จากรีโมทที่จัดมาให้และเลือกที่ Settings > Network > Refresh Internet Content.
  4. ทำการรีเซตทีวี ให้เป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน .
   คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะมีการสูญหาย. การดำเนินการรีเซ็ตไปเป็นค่าจากโรงงานจะลบการปรับตั้งต่าง ๆ ของผู้ใช้ในเมนู
   หมายเหตุ: อาจจะต้องใช้การทำถึง 3 รอบในการรีเซ็ตทีวีเพื่อแก้ปัญหานี้.