หมายเลข ID หัวข้อ : 00091513 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/09/2014

สามารถทำการบันทึกภาพเต็มเฟรมได้หรือไม่ เมื่อใส่เลนส์ E-mount ให้กับกล้อง APS-C เข้ากับ ILCE-7?

    รูปภาพจะทำการบันทึกเข้าไปในขนาด APS-C.