หมายเลข ID หัวข้อ : 00091149 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

ฟอร์แมทใดบ้างของวิดีโอและออดิโอที่ทีวีนี้รองรับได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

HDMI Video:
 • 1080/24p
 • 1080p (30, 60 Hz)
 • 1080i (60 Hz)
 • 720p (30, 60 Hz)
 • 720/24p
 • 480p
 • 480i
MHL Video:
 • 1080/24p
 • 1080p (30 Hz)
 • 1080i (60 Hz)
 • 720p (30, 60 Hz)
 • 720/24p
 • 480p
 • 480i

Audio:

 • Two channel linear PCM 32
 • 44.1 และ 48 kHz
 • 16, 20 และ 24bits
 • Dolby Digital

หมายเหตุ: ฟอร์แมทจริง ๆ อาจจะขึ้นอยู่กับสเปคต่าง ๆ ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นด้วย.