หมายเลข ID หัวข้อ : 00091149 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

ฟอร์แมทใดบ้างของวิดีโอและออดิโอที่ทีวีนี้รองรับได้?

  HDMI Video:
  • 1080/24p
  • 1080p (30, 60 Hz)
  • 1080i (60 Hz)
  • 720p (30, 60 Hz)
  • 720/24p
  • 480p
  • 480i
  MHL Video:
  • 1080/24p
  • 1080p (30 Hz)
  • 1080i (60 Hz)
  • 720p (30, 60 Hz)
  • 720/24p
  • 480p
  • 480i

  Audio:

  • Two channel linear PCM 32
  • 44.1 และ 48 kHz
  • 16, 20 และ 24bits
  • Dolby Digital

  หมายเหตุ: ฟอร์แมทจริง ๆ อาจจะขึ้นอยู่กับสเปคต่าง ๆ ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นด้วย.