หมายเลข ID หัวข้อ : 00086477 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2019

การปรับตั้ง IP Control เมื่อใช้ Home Network Setup คืออะไร?

    ข้อสำคัญ: เรื่องนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะรุ่น, ให้ดูที่ Applicable Products and Categories for this article (รุ่นและกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหัวข้อนี้) เพื่อตรวจสอบดูว่า เครื่องรุ่นของท่านอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่.

    ทีวีรุ่นนี้รองรับระบบ Control4 สำหรับการติดตั้งแบบนี้.

    หมายเหตุ:

    • กระบวนการปรับตั้งจริงจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ควบคุมอื่นที่ใช้อยู่นั้น.
    • การปรับตั้ง IP Control ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการติดตั้งให้กับลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญ.