หมายเลข ID หัวข้อ : 00085054 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/05/2016

ไม่สามารถที่จะทำการเปิดทีวีขึ้นมาได้ในครั้งแรก.

    ข้อสำคัญ: ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะรุ่นที่ระบุ, ให้ตรวจสอบดู ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหัวข้อนี้ เพื่อดูว่า ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับรุ่นเครื่องของท่านได้หรือไม่.

    ถ้าหากทีวีไม่เปิดขึ้นมาภายหลังการเซ็ตอัพการเตรียมพร้อมการใช้งานหรือภายหลังการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่, อาจเป็นเพราะการเชื่อมต่อที่หลุดหลวม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปลั๊กกำลังไฟ DC บน AC adapter ได้มีการเสียบเข้าไปอย่างถูกต้องและมั่นคงดี.