หมายเลข ID หัวข้อ : 00084985 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/12/2015

ฉันจะสามารถรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ one-segment teleview ในลำโพงแบบพกพานี้ได้หรือไม่?

    ฟังได้, ลำโพงแบบพกพานี้จะรองรับฟอร์แมท one-segment teleview ได้. เสียงของ One-segment teleview จะได้รับการป้องกันด้วยวิธีการป้องกันเนื้อหาแบบ SCMS-T content protection method  และเครื่องนี้จะมีวิธีการป้องกันเนื้อหาแบบนี้ติดตั้งไว้ให้แล้ว.