หมายเลข ID หัวข้อ : 00112482 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

ความสว่างและสีของภาพที่บันทึกไว้มีความแตกต่างจากที่แสดงบนหน้าจอมอนิเตอร์.

  ให้ตรวจสอบดูว่า การปรับตั้งค่าการถ่ายภาพของกล้องของท่านทำไว้เหมาะสมหรือไม่.

  หมายเหตุ:

  • เมื่อท่านเลือกการปรับตั้งค่าบางอย่าง เช่น Auto HDR, ผลของการปรับตั้งค่านี้จะไม่แสดงออกมาที่จอมอนิเตอร์.
  • การปรับตั้งค่าสำหรับการถ่ายภาพที่สามารถจะมีผลหรือเห็นได้ในจอมอนิเตอร์จะแปรเปลี่ยนไปตามเครื่องรุ่นต่าง ๆ. ถ้าต้องการจะตรวจสอบดูการปรับตั้งการถ่ายภาพต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ.

  ถ้าหากทั้งหมดได้รับการตั้งค่าไว้เหมาะสมดีแล้วและท่านยังคงได้รับภาพที่มีคุณภาพเช่นเดิม, ให้ทำการรีเซ็ตการปรับตั้งค่าการถ่ายหลักให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงานโดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

  1. บนตัวกล้อง, กดที่ปุ่ม MENU.
  2. เลือกที่ Setup.
  3. เลือกที่ Setting Reset หรือ Initialize.
  4. เลือกที่ Camera Settings Reset หรือ Rec mode reset.