หมายเลข ID หัวข้อ : 00105972 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2019

เครื่องเสียงติดรถยนต์ไม่สามารถอ่าน email เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android.

    หมายเหตุ: เนื่องจาก ขั้นตอนนี้แสดงวิธีการแก้ปัญหาที่ควรจะปฎิบัติ, ตรวจสอบว่า เครื่องเสียงติดรถยนต์สามารถอ่าน email หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ นี้.
    1. ตรวจสอบว่า ได้เพิ่มบัญชีรายชื่อ email ที่แอพ Email ของอุปกรณ์ Android.
    2. ตรวจสอบว่า การตั้งค่า Push สำหรับแอพ Email ถูกกำหนดไว้ให้มีเวลาสั้นที่สุด เพื่อให้สามารถรับและอ่าน email ได้.