หมายเลข ID หัวข้อ : 00105972 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/10/2017

เครื่องเสียงติดรถยนต์ไม่สามารถอ่าน email เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: เนื่องจาก ขั้นตอนนี้แสดงวิธีการแก้ปัญหาที่ควรจะปฎิบัติ, ตรวจสอบว่า เครื่องเสียงติดรถยนต์สามารถอ่าน email หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ นี้.
  1. ตรวจสอบว่า ได้เพิ่มบัญชีรายชื่อ email ที่แอพ Email ของอุปกรณ์ Android.
  2. ตรวจสอบว่า การตั้งค่า Push สำหรับแอพ Email ถูกกำหนดไว้ให้มีเวลาสั้นที่สุด เพื่อให้สามารถรับและอ่าน email ได้.