หมายเลข ID หัวข้อ : 00117876 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

ฟังก์ชั่นการชดเชยของเลนส์คืออะไร? มีเลนส์ใดบ้างที่ใช้งานกับฟังก์ชั่นนี้ได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟังก์ชั่นนี้จะทำการชดเชยให้โดยอัตโนมัติ สำหรับมุมที่มีความมืด (แสงเงา), การเลื่อนของเลนส์, และความผิดเพี้ยนของเลนส์ที่ใส่เข้าไปในขณะทำการถ่ายภาพ.

หมายเหตุ:

  • ฟังก์ชั่นนี้จะเปิดการทำงาน เมื่อใส่เลนส์ที่ทำงานได้กับการชดเชยอัตโนมัติเข้าไป.
  • โดยที่เลนส์ที่จัดมาให้ที่มีจำหน่ายเป็นชุดคิททั้งหมดจะเป็นเลนส์ที่ทำงานได้กับการชดเชยอัตโนมัตินี้.

เลนส์ต่อไปนี้เป็นเลนส์ที่ทำงานได้กับฟังก์ชั่นการชดเชยอัตโนมัติ.

(ณ เดือนเมษายน 2558)

 ILCA-77M2SLT-A58SLT-A99VSLT-A99SLT-A57SLT-A37SLT-A65VSLT-A65SLT-A77VSLT-A77
Distagon T* 24mm F2 ZA SSM (SAL24F20Z)✔ *1✔ *1✔ *1✔ *1
Planar T* 85mm F1.4 ZA (SAL85F14Z)✔ *1✔ *1✔ *1✔ *1
Sonnar T* 135mm F1.8 ZA (SAL135F18Z)✔ *1✔ *1✔ *1✔ *1
Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM (SAL1635Z)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II (SAL1635Z2)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA (SAL1680Z)✔ *1✔ *1✔ *1✔ *1
Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM (SAL2470Z)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II (SAL2470Z2)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
DT 30mm F2.8 Macro SAM (SAL30M28)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
35mm F1.4 G (SAL35F14G)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
DT 35mm F1.8 SAM (SAL35F18)✔ *1✔ *1✔ *1✔ *1
Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM (SAL50F14Z)
50mm F1.4 (SAL50F14)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
DT 50mm F1.8 SAM (SAL50F18)✔ *1✔ *1✔ *1✔ *1
DT 16-50mm F2.8 SSM (SAL1650)
DT 16-105mm F3.5-5.6 (SAL16105)
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL1855)
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II (SAL18552)
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM(SAL18135)
DT 18-250mm F3.5-6.3 (SAL18250)
28-75mm F2.8 SAM (SAL2875)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
DT 55-200mm F4-5.6 (SAL55200)
DT 55-200mm F4-5.6 SAM (SAL55200-2)
DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM (SAL55300)
70-200mm F2.8 G (SAL70200G)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
70-200mm F2.8 G SSM II (SAL70200G2)
70-300mm F4.5-5.6 G SSM (SAL70300G)✔ *1✔ *1✔ *1✔ *1
70-400mm F4-5.6 G SSM (SAL70400G)✔ *3✔ *3✔ *2✔ *2✔ *2✔ *2
70-400mm F4-5.6 G SSM II (SAL70400G2)
28mm F2.8 (SAL28F28)✔ *4✔ *4✔ *5✔ *5✔ *6✔ *6✔ *6✔ *6
20mm F2.8 (SAL20F28)✔ *4✔ *4✔ *5✔ *5✔ *6✔ *6✔ *6✔ *6
50mm F2.8 Macro (SAL50M28)✔ *4✔ *4✔ *5✔ *5✔ *6✔ *6✔ *6✔ *6
100mm F2.8 Macro (SAL100M28)✔ *4✔ *4✔ *5✔ *5✔ *6✔ *6✔ *6✔ *6
85mm F2.8 SAM (SAL85F28)✔ *4✔ *4✔ *5✔ *5✔ *6✔ *6✔ *6✔ *6
DT 18-200mm F3.5-6.3 (SAL18200)✔ *4✔ *4✔ *5✔ *5✔ *6✔ *6✔ *6✔ *6
  • *1 เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง: Ver.1.05 และที่สูงกว่า
  • *2 เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง: Ver.1.06 และที่สูงกว่า
  • *3 เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง: Ver.1.03 และที่สูงกว่า
  • *4 เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง: Ver.1.01 และที่สูงกว่า
  • *5 เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง: Ver.1.04 และที่สูงกว่า
  • *6 เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง: Ver.1.07 และที่สูงกว่า

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องการอัพเดตของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ทำงานร่วมกันได้ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ในหน้าสนับสนุนของผลิตภัณฑ์.