หมายเลข ID หัวข้อ : 00199828 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/08/2018

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ Music Center (SongPal)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำกรตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้แอปพลิเคชัน Music Center (SongPal).

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายและอุปกรณ์ออดิโอ ผ่านทางการเชื่อมต่อ BLUETOOTH. การเชื่อมต่อ Bluetooth จำเป็นต้องใช้สำหรับการเชื่อมต่อจาก Wi-Fi.
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอของท่านเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้แอปพลิเคชัน Music Center (SongPal).
  1. แตะที่ไอคอนของแอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) SongPal_app_icon ในอุปกรณ์โมบายของท่าน.
  2. ในหน้าจอของ Speaker & Group, เลือกที่อุปกรณ์ออดิโอ.
  3. แตะที่ Settings ในหน้าจอข้อมูลออดิโอของท่าน.
  4. เลือกที่ Network Settings.
   เครือข่าย
  5. หลังจากที่เชื่อมต่อ Bluetooth ได้แล้ว, ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอของท่านเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi.

หมายเหตุ: เมื่ออุปกรณ์ออดิโอนั้นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi , Music Center(SongPal) จะตัดการเชื่อมต่อของ BLUETOOTH, และหน้าจอของ Music Source จะแสดงขึ้นมา.
เครือข่าย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอของท่าน กรุณาตรวจเช็คกับหน้าเว็บไซต์ด้านล่างนี้. 
หน้า Music Center Help:
http://vssupport.sony.net/en_ww/help/basic02.html