หมายเลข ID หัวข้อ : 00202347 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/09/2018

ฉันทำการตั้งค่าเครือข่ายของลำโพงโดยใช้ Music Center (SongPal), แต่ลำโพงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android:

  • ตรวจเช็คดูว่าท่านได้ป้อนรหัสผ่านเข้าไปให้กับแอคเซสพอยต์ถูกต้องหรือไม่.

สำหรับอุปกรณ์โมบาย iOS:

  • ขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาความปลอดภัยของแอคเซสพอยต์นั้น, ท่านอาจจะไม่สามารถทำการตั้งค่าโดยใช้ Music Center (SongPal )ได้. ถ้าหากท่านล้มเหลวในการใช้ Music Center (SongPal) , กรุณาเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยการใช้ปุ่ม WPS หรือเครื่องพีซี.