หมายเลข ID หัวข้อ : 00081568 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2019

ข้อผิดพลาด: การลงชื่อเข้าใช้งานไม่สำเร็จแสดงขึ้นมาในหน้าจอ เมื่อเปิดทีวีขึ้นมา.

    ข้อความนี้จะแสดงขึ้นมา เมื่อฟีเจอร์ Auto Sign In When TV is Switched On ของโทรทัศน์นั้นมีการเปิดเอาไว้. เพื่อแก้ปัญหานี้, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทีวีของท่านเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ตหรือป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของ Skype ของท่านเข้าไป.

    หมายเหตุ:

    • ตั้งทีวีไว้ในโหมดเพาเวอร์แสตนด์บาย เมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้งาน Skype เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในบัญชี Skype ของท่าน.
    • บัญชีผู้ใช้งาน Skype ของท่านจะไม่ได้รับการเก็บบันทึกไว้เมื่อท่านถอดปลั๊กไฟของทีวีของท่านออกจากเต้ารับกำลังไฟที่ฝาผนัง.