หมายเลข ID หัวข้อ : 00082863 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2019

วิธีการโทรออกผ่าน Skype โดยใช้โทรทัศน์ของท่าน.

  สำคัญ: สำหรับเครื่องบางรุ่น, ท่านสามารถจะทำการเลือกที่ Skype Main Menu หรือ กดที่ปุ่ม SOCIAL VIEWING บนรีโมทซ้ำ ๆ กันเพื่อทำการเปิดหน้าจอเมนู. จากนั้น ให้เลือกที่ View Contacts หรือ Call Phones.

  ชนิดต่าง ๆ ของการโทรด้วย Skype:

  1. Skype to Skype
   1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
   2. เลือก Apps.
   3. เลือกไปที่ไอคอนของ Sykpe.
    ถ้าหากไอคอนของ Skype ไม่มีแสดงใน Apps, ท่านสามารถจะไปที่ All Apps ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ.
   4. หลังการเปิด Skype ขึ้นมาแล้ว, ให้เลือกจาก Contact หรือรายการ History.
   5. เลือก Video call หรือ Voice call.

   หมายเหตุ: โดยการใช้ contact search, ท่านสามารถจะทำการค้นหารายชื่อต่าง ๆ ของท่านโดยใช้ Skype name, Full name หรือ email address.

  2. Skype ไปหาโทรศัพท์ หรือ โทรศัพท์มือถือ.

   1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
   2. เลือก Apps.
   3. เลือกไอคอน Sykpe.
    ถ้าหากไอคอนของ Skype ไม่มีแสดงใน Apps, ท่านสามารถจะไปที่ All Apps ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ.
   4. หลังการเปิด Skype ขึ้นมาแล้ว, ให้เลือกจาก Contact list.
   5. โดยใช้แป้น dial, ไปที่ Tool.
   6. เลือก โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์.
   7. ป้อน หมายเลขโทรศัพท์.

  หมายเหตุ: เลือก การโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อใช้รายการโทรจาก History.