หมายเลข ID หัวข้อ : 00189163 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

ไม่สามารถควบคุมกล่องเซ็ตทอป หรือ เครื่องรับ A/V เมื่อใช้ฟังก์ชัน IR Blaster.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านไม่สามารถควบคุมกล่องเซ็ตทอป หรือ เครื่องรับ A/V เมื่อใช้ฟังก์ชัน IR Blaster ให้ทำดังต่อไปนี้:

ข้อสำคัญ: ขั้นตอนใด ๆ เหล่านี้อาจจะสามารถแก้ปัญหาได้. ตรวจเช็คดูว่า ท่านสามารถควบคุมอุปกรณ์ของท่านโดยใช้ฟังก์ชัน IR Blaster ได้หรือไม่ หลังจากเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอนแล้ว.

หมายเหตุ:

 • ถ้าหากท่านล้มเหลวในการเซ็ตอัปการควบคุมเครื่องรับ AV ใน Android TV รุ่นปี 2559 ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
  ล้มเหลวในการเซ็ตอัปการควบคุมเครื่องรับ AV.
 • ท่านไม่สามารถเปิด/ปิด เพาเวอร์ของกล่องเซ็ตทอป ได้โดยใช้รีโมทของทีวี. เมื่อท่านใช้ฟีเจอร์ IR Blaster, ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.
  1. เลือก กล่องเซ็ตทอป (STB) ด้วยปุ่ม INPUT.
  2. กดที่ปุ่ม ACTION MENU.
  3. เลือกที่ Menu.
  4. เลือกที่ Power(STB).
 1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า กล่องเซ็ตทอป หรือ เครื่องรับ A/V ที่เชื่อมต่อไว้ รองรับฟังก์ชัน IR Blaster ได้.

  หมายเหตุ: ให้ติดต่อกับผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น เพื่อตรวจสอบดูว่า ใช้งานร่วมกันได้กับฟังก์ชัน IR Blaster หรือไม่.

 2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ทีวี และ กล่องเซ็ตทอป หรือ เครื่องรับ A/V มีการเปิดเครื่องไว้แล้ว.
 3. ปลดสายสำหรับ IR Blaster ออกเป็นการชั่วคราว, และ จากนั้น เชื่อมต่อเข้าไปให้แน่นหนาเข้ากับพอร์ต USB ของทีวี หรือ แจ็ค (ซ็อคเก็ต) IR Blaster.
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัว IR blaster อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ที่ด้านหน้าของตัวรับสัญญาณ IR ของกล่องเซ็ตทอป หรือ เครื่องรับ A/V.

  หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน หรือ ติดต่อกับผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของตัวรับสัญญาณ IR ในเครื่องรับ A/V หรือ กล่องเซ็ตทอป.

 5. เซ็ตอัปตัว IR Blaster โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.
  3. เลือกที่ External Inputs, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.

   หมายเหตุ: ถ้าหากใช้เครื่อง Android TV, External Inputs จะอยู่ในกลุ่มของ TV.

  4. เลือกที่ IR Blaster setup, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.
  5. เลือกที่ Set-top box control setup หรือ AV receiver control setup, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter.
  6. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น.
 6. อาจจะต้องมีการลองทำหลายครั้ง ก่อนที่ท่านจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ของท่านได้สำเร็จ.
 7. ลองทดสอบคีย์ทั้งหมดเท่าที่ทำได้ บนรีโมทคอนโทรล.

หมายเหตุ:

 • จะมีข้อความแสดงขึ้นมา ถ้าหากกล่องเซ็ตทอป หรือ เครื่องรับ A/V ไม่รองรับ เมื่อทำการตรวจเช็คคีย์ทั้งหมดบนรีโมทคอนโทรล.
 • ฟังก์ชัน IR Blaster ไม่รองรับการกดปุ่มยาวนาน หรือ กดค้าง เช่น ปุ่ม Vol+/- หรือ CH+/-. กดปุ่มเหล่านี้ซ้ำ ๆ.
 • คีย์ REC(STB) บนหน้าจอจะไม่ทำงานกับกล่องเซ็ตทอป ที่ไม่มีฟังก์ชันสำหรับใช้ในการบันทึก.
 • ถ้าหากหลังจากการเลือกชื่อของผู้ให้บริการสัญญาณเคเบิล และ หมายเลขรุ่นของกล่องรับสัญญาณเคเบิลไม่ทำงาน, ท่านสามารถใส่ชื่อของผู้ให้บริการสัญญาณเคเบิลนั้น และ หมายเลขรุ่นของกล่องรับสัญญาณเคเบิลเข้าไปด้วยตนเองได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี.

ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อใส่หมายเลขรุ่นของกล่องเซ็ตทอปเข้าไปด้วยตนเอง.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ External Inputs ในกลุ่ม TV.

  หมายเหตุ: วิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะกับ Android TV เท่านั้น.

 4. เลือกที่ IR Blaster setup.
 5. เลือกที่ Supported Models.

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่า IR blaster มีการเชื่อมต่อกับพอร์ต IR blaster ของทีวี.

 6. ใส่ชื่อของผู้ให้บริการเคเบิล หรือ ดาวเทียมนั้น.
 7. ใส่หมายเลขรุ่นของกล่องเซ็ตทอปนั้นเข้าไป.
 8. ใส่รหัสไปรษณีย์ของท่านเข้าไป.
 9. เลือกอินพุทที่เหมาะสมกับที่กล่องเซ็ตทอปเชื่อมต่ออยู่.
 10. เมื่อการเซ็ตอัปเสร็จสิ้น ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ทีวีได้ตั้งค่าอินพุทไปเป็นอันที่ถูกต้องกับที่ใช้อยู่. ถ้าหากมีการตั้งค่าไว้ไม่ถูกต้อง ให้กดที่ปุ่ม INPUT.