หมายเลข ID หัวข้อ : 00082955 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/06/2018พิมพ์

เชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต Xperia เข้ากับ Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System โดยการจำลองหน้าจอด้วยสัมผัสเดียว (HT-IV300).

  โดยการจับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (*) ที่ใช้งานร่วมกันได้กับการจำลองหน้าโดยการสัมผัสเดียวเข้าไปใกล้กับเครื่องหมาย N-Mark บนตัวเครื่อง, ท่านสามารถที่จะจำลองหน้าจอแบบไร้สายของหน้าจอทั้งหมดของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ไปแสดงบนหน้าจอทีวีที่ใหญ่โตได้.

  * แม้ว่า จะระบุไว้เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างเดียว การอธิบายนี้รวมถึงเครื่องแทปเล็ตด้วยเช่นกัน.

  1. กดที่ MIRRORING บนรีโมท.
  2. ถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้าไปใกล้กับเครื่องหมาย N-Mark บนตัวเครื่อง จนกระทั่ง โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นสั่นหรือส่งเสียงสั้น ๆ ออกมา.

   เมื่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นเชื่อมต่อกับตัวเครื่องได้, หน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.

  ถ้าต้องการออกจากการจำลองหน้าจอ

  กดที่ HOME, RETURN หรือ FUNCTION บนรีโมท.

  หมายเหตุ

  • สำหรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน, ให้ปลดล็อคหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก่อน จากนั้น จึงทำการแตะ.
  • สำหรับตำแหน่งของบริเวณการตรวจหา NFC บนตัวอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับการจำลองหน้าจอด้วยการสัมผัสเดียว, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้นั้น.
  • ถ้าหากตัวเครื่องนั้นไม่สามารถรองรับและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้นั้น, ให้ลองทำการสัมผัสดูอีก 2-3 ครั้ง.
  • ท่านไม่สามารถเข้าไปยังเครือข่ายอื่นใดได้ในระหว่างการจำลองหน้าจอนี้.
  • คุณภาพของภาพและเสียงบางครั้งอาจลดต่ำลง เนื่องจาก การรบกวนของเครือข่ายอื่น.

  คำแนะนำ

  • ท่านสามารถเลือกสนามเสียงที่ท่านชื่นชอบในระหว่างการจำลองหน้าจอได้โดยการกดที่ปุ่ม sound field. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน.