หมายเลข ID หัวข้อ : 00080081 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2017

ไม่สามารถจะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ได้เสร็จหรือการอัพเดตซอฟต์แวร์ใช้เวลานานมาก.

อัพเดตซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การดาวน์โหลดอัพเดตซอฟต์แวร์ จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีความเสถียร. การอัพเดตให้เสร็จอาจจะช้าหรืออาจไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับสภาวะของเครือข่ายนั้น ๆ. ตัวเลือกต่อไปนี้จะมีให้ใช้เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการต้องรอให้การอัพเดตเสร็จ:

 • ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับอัพเดตจาก เว็บไซต์ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ USB.
 • ตั้งให้การปรับตั้งของ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ให้เป็น On จากเมนูของทีวี.
 • หมายเหตุ: การปรับตั้งการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ จะอนุญาตให้ทีวีทำการดาวน์โหลดอัพเดตตัวใหม่ได้โดยอัตโนมัติในระหว่างที่อยู่ในโหมด standby.
  1. ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Help หรือ Settings.
  3. เลือกที่ Customer Support หรือ System software update.
   หมายเหตุ: ถ้า Top Support Solutions ปรากฎ ให้เลือก, และ จากนั้น เลือกที่ System software update.
  4. เลือกที่ Automatic software download.