หมายเลข ID หัวข้อ : 00080081 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/05/2022

ไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้สำเร็จหรือ การอัปเดตซอฟต์แวร์ใช้เวลานาน

  การดาวน์โหลดตัวอัปเดตซอฟต์แวร์จะต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีความเสถียร การอัปเดตให้สำเร็จอาจจะเสร็จช้าหรืออาจจะไม่สำเร็จเนื่องการสภาวะของเครือข่าย ตัวเลือกต่อไปนี้จะมีให้เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการที่จะต้องรอเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสิ้น:

  • ดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์สำหรับอัปเดตจากเว็บไซต์นี้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งเข้าไปด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ USB การดาวน์โหลดจะถูกโพสต์ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ
  • ถ้าทีวีของท่านมี การตั้งค่า ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download) ให้ตั้ง การตั้งค่าของ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download) ไปเป็น On จากเมนูนี้ของทีวี

   หมายเหตุ: การตั้งค่าของ Automatic software download จะทำให้ทีวีทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตใหม่ให้โดยอัตโนมัติในระหว่างที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

   สำหรับ Android TV™

   1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ System software update
   3. เลือกที่ Automatic software downloadและตั้งให้เป็น On

   สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV 

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ Settings
   3. เลือกที่ Customer Supports
   4. เลือกที่ Automatic software downloadและตั้งให้เป็น On