หมายเลข ID หัวข้อ : 00080070 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2019

รูปภาพหรือไฟล์เก่าแสดงขึ้นมาในหน้าต่าง Media Player หลังจากที่ในอุปกรณ์ USB อันใหม่เข้าไป.

รูปภาพหรือไฟล์เก่าแสดงขึ้นมาในหน้าต่าง Media Player หลังจากที่ในอุปกรณ์ USB อันใหม่เข้าไป.

    ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าหากมีคอนเทนท์ของหน่วยความจำแคชก่อนหน้านี้แสดงในหน้าจอของ Media Player ของทีวี แม้ว่า จะหลังจากที่ได้ทำการใส่อุปกรณ์ USB อันใหม่เข้าไปในทีวีแล้ว:

    1. ถอดอุปกรณ์ USB ออก
    2. ใช้ตัวรีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME เพื่อออกจากหน้าจอของ Media Player.
    3. เริ่มการทำงานของ Media Player.
    4. ใส่อุปกรณ์ USB เข้าไป.