หมายเลข ID หัวข้อ : 00081662 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/11/2015พิมพ์

ClearAudio+ คืออะไร?

ClearAudio+

    ClearAudio+ เป็นสนามเสียงพิเศษที่ตรวจหาแทรคของเพลงที่ยูสเซอร์กำลังเล่นอยู่, จากนั้น ทำการเลือกสนามเสียงที่ดีที่สุดให้ เพื่อมอบประสบการณ์รับฟังเสียงที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้. ดังนั้น, ท่านอาจได้ยินเอฟเฟคของเสียงที่แตกต่างกัน เมื่อมีการเล่นเพลงที่มีฟอร์แมทของเสียงแตกต่างกัน.