หมายเลข ID หัวข้อ : 00081627 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/06/2016

วิธีการทำการจำลองหน้าจอโดยใช้ NFC.

One-touch Mirroring

    ข้อสำคัญ: การจำลองหน้าจอ (Screen mirroring) สามารถจะดำเนินการได้ระหว่างระบบ Blu-ray Home Theater และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือโดยการใช้ NFC ถ้าหากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนั้นใช้งานร่วมกันได้กับ เทคโนโลยีของ Miracast. ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้กับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนั้นสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานร่วมกันได้กับ Miracast และตำแหน่งที่จะใช้สำหรับตรวจจับ NFC.

    1. กดที่ปุ่ม MIRRORING บนเครื่องเล่นของ Blu-ray Home Theater หรือ เครื่องรับสัญญาณ AV ที่รีโมท.
    2. ให้ถืออุปกรณ์เข้าไปใกล้กับเครื่องหมาย N- mark png65856.png ของตัวเครื่องหลัก จนกระทั่ง อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนั้นสั่น.
    3. เมื่อการเชื่อมต่อทำได้แล้ว, หน้าจอของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนั้นจะแสดงเป็นหน้าจอของโทรทัศน์ออกมา.