หมายเลข ID หัวข้อ : 00081618 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่สามารถเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับการจำลองหน้าจอ (Screen mirroring) หรือ Miracast.

Screen mirroring

    ซอฟต์แวร์ปัจจุบันของ Home Theater System ใช้งานร่วมกันไม่ได้กับเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์อันล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้กับ Miracast (ที่ใช้ได้สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแทปเล็ตต่าง ๆ มีการออกมาให้ในฤดูใบไม้ผลิ ปี 2557).

    ถ้าต้องการจะเพลิดเพลินกับการจำลองหน้าจอ หรือบริการของ Miracast, ให้ทำการอัพเดต Home Theater System ของท่านให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดที่ออกเมื่อต้นเดือนเมษายน 2557.