หมายเลข ID หัวข้อ : 00081635 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/08/2015

วิธีการเปิดการทำงานของฟีเจอร์จำลองหน้าจอ (Screen mirroring) ของระบบ Blu-ray Home Theater.

Screen mirroring

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการเปิดใช้งานฟีเจอร์จำลองหน้าจอ (Screen mirroring).

  1. บนตัวรีโมทของ Blu-ray, กดที่ปุ่ม MIRRORING หรือที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ กัน จนกระทั่ง SCR M ขึ้นมาที่ด้านบนของช่องแสดงผล.
  2. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอและทำการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นจำลองหน้าจอจากอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ของท่าน.

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ของท่าน.