หมายเลข ID หัวข้อ : 00112544 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Camera Settings Reset และ Initialize?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อดำเนินการ Camera Settings Reset ที่ตัวกล้อง;
การดำเนินการนี้จะทำการรีเซ็ตการปรับตั้งต่าง ๆ ที่กระทำไว้ในตอนที่ถ่ายภาพ ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งเบื้องต้นจากโรงงาน.

เมื่อดำเนินการ Initialize บนตัวกล้อง:
นอกจาก รายการต่าง ๆ ที่จะทำการรีเซ็ต เมื่อใช้ Camera Settings Reset, รายการต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับการรีเซ็ต เมื่อใช้ Camera Settings Reset, เช่น Date/Time Setup, Wi-Fi settings, ฯลฯ. ก็จะถูกรีเซ็ตด้วยเช่นกัน.
การปรับตั้งต่าง ๆ สำหรับ Face Registration และ File number, แอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดมา, ฯลฯ. จะถูกลบไปด้วย.

หมายเหตุ:

  • ค่าการปรับตั้งสำหรับ AF Micro Adj. จะไม่ถูกรีเซ็ต เมื่อทำการ Camera Settings Reset หรือ Initialize.
  • ทั้งนี้่ต้องแน่ใจว่า ไม่ได้ทำการปิดกล้องไปในระหว่างที่กำลังทำการรีเซ็ต.
  • อาจไม่มีสิ่งใดปรากฎบนหน้าจอนานประมาณ 10 วินาที ทันทีที่ท่านดำเนินการรีเซ็ต.