หมายเลข ID หัวข้อ : 00159158 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/09/2016

ภาพถ่ายที่แสดงจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปให้ยังทีวีผ่านทาง Photo Share ออกมาเบลอ

    เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการเปิด Simulated 3D ไว้. ให้ออกจาก Photo Share โดยการกดปุ่ม Return บนรีโมท และ ทำการปิด 3D Display:

    1. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนรีโมท
    2. เลือกที่ 3D Display
    3. เลือกที่ Off