หมายเลข ID หัวข้อ : 00159158 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/09/2016

ภาพถ่ายที่แสดงจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปให้ยังทีวีผ่านทาง Photo Share ออกมาเบลอ

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการเปิด Simulated 3D ไว้. ให้ออกจาก Photo Share โดยการกดปุ่ม Return บนรีโมท และ ทำการปิด 3D Display:

  1. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนรีโมท
  2. เลือกที่ 3D Display
  3. เลือกที่ Off