หมายเลข ID หัวข้อ : 00076821 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/11/2016

ฉันเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์, แต่ชุดแพ็คของแบตเตอรี่กลับไม่มีการชาร์จไฟ.

ไม่สามารถทำการชาร์จไฟเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

  ให้ตรวจสอบว่า หลอดไฟของ POWER/CHG (charge) มีการติดสว่างขึ้นมาหรือไม่.
  ถ้าหากหลอดไฟ POWER/CHG (charge) ไม่ติดสว่าง, ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้.

  • ปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อเข้าไปให้แน่นหนาอีกครั้ง.
  • ถ้าหากกล้องของคุณมี USB ในตัวอยู่แล้ว, ให้ใช้สาย USB ในตัวนั้นทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์.
  • แบตเตอรี่จะไม่มีการชาร์จไฟ ถ้ากล้องมีการเปิดทิ้งเอาไว้.

   หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ HDR-AS15/AS30/AS30V/AS100/AS100V, ถ้าหากสาย USB ได้รับการเชื่อมต่อเข้าไป หลังจากที่กล้องมีการปิดลงไปแล้วโดยฟังก์ชั่น Auto Power Off, กล้องนั้นจะทำการสลับไปสู่โหมดการเชื่อมต่อทาง USB และแบตเตอรี่จะไม่ได้รับการชาร์จไฟ. ให้เชื่อมต่อสาย USB หลังจากที่กล้องปิดไฟไปแล้วประมาณ 10 วินาที.

  • ถ้าหากคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด standby, แบตเตอรี่อาจจะไม่มีการชาร์จไฟ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้กำลังอยู่ในโหมด standby.

   หมายเหตุ: การเชื่อมต่อของ USB อาจจะทำไม่สำเร็จ ถ้าหากคุณเชื่อมต่อสาย USB ก่อนที่จะทำการเปิดคอมพิวเตอร์. ให้ทำการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก, ให้รอจนกระทั่ง สามารถจะใช้งานได้เป็นปกติ, จากนั้น ทำการเชื่อมต่อกล้องเข้าไป.
   ถ้าหากคอมพิวเตอร์เป็นแบบโน๊ตบุ้ค, ให้ใช้ตัว AC adaptor เป็นแหล่งจ่ายกำลังงานไฟให้กับคอมพิวเตอร์ด้วย.

  ถ้าหากคุณได้ทำการจัดเก็บกล้องไว้โดยใส่แบตเตอรี่ไว้ในเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลานาน ๆ, แบตเตอรี่นั้นอาจจะมีการดิสชาร์จที่มากเกินไปได้ (over discharg). ในกรณีนี้, เวลาการชาร์จที่ใช้จะยาวนานกว่าปกติ.

  หมายเหตุ: ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ในอุณหภูมิแวดล้อมที่อยู่ระหว่าง 10 ˚C ถึง 30 ˚C (50 °F ถึง 86 °F).

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้, เครื่องนั้นอาจต้องส่งเข้ารับบริการตรวจสอบ.