หมายเลข ID หัวข้อ : 00076584 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

เมื่อฉันหมุนวงแหวนปรับเอง, กล้องจะทำการซูมหรือโฟกัส.

ทำการซูมหรือโฟกัส.

    ฟังก์ชั่นของ manual ring จะสลับไปมาโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับโหมด focus ของตัวกล้องนั้น.

    •  เมื่อโหมด focus เป็น S (Single AF)/C (Continuous AF): Zoom
    •  เมื่อโหมด focus เป็น DMF (Direct Manual Focus)/MF (Manual Focus): Adjusts Focus