หมายเลข ID หัวข้อ : 00074654 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/09/2016

Screen Mirroring ไม่ทำงาน เมื่อมีอุปกรณ์ตัวอื่นเชื่อมต่อผ่านทาง Screen Mirroring กับ BRAVIA TV ตัวเดียวกัน.

Screen Mirroring ไม่ทำงาน เมื่อมีอุปกรณ์ตัวอื่นเชื่อมต่อผ่านทาง Screen Mirroring กับ BRAVIA TV ตัวเดียวกัน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ด้วยอุปกรณ์เดียวกัน, การเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ตัวที่มาทีหลังอาจไม่สามารถทำได้.

กรุณาตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวแรกออกไปก่อน โดยการกดที่ปุ่ม Retune, และ จากนั้น เลือกไปที่ YES.
ลองทำการเชื่อมต่อจาก Screen Mirroring input.

  1. กดที่ปุ่ม Input บนรีโมท
  2. เลือกที่ Screen Mirroring
  3. จากนั้น เลือกไปที่ชื่อ BRAVIA จากอุปกรณ์มือถือของท่าน.
    เพื่อทำการเลือกชื่อ BRAVIA ในอุปกรณ์ของท่าน, ให้ใช้ฟีเจอร์สแกนของอุปกรณ์ของท่าน และเลือกชื่อ BRAVIA ของท่าน.

หมายเหตุ: คุณภาพวิดีโออาจด้อยลงไปได้จากการรบกวนที่มีอยู่ในสภาวะแวดล้อม.